Presto

Presto säkrar framtiden med en datadriven beslutsprocess

Om kunden

Presto hjälper företag och organisationer i Sverige, Norge och Finland med att säkerställa att de har en säker miljö som är skyddad mot brand samt att ingen eller inga ska skadas av brand eller olycka. Idag finns Presto runt om i Norden och har cirka 700 medarbetare, omsätter kring 1 miljard kronor och hjälper cirka 20 000 kunder varje år med att säkerställa att de har ett bra brandskydd och att de vet hur de ska jobba säkert i sin dagliga verksamhet.

1400x1280-9390

Utmaningar & behov

Med en gedigen tillväxt på kort tid hade Presto vuxit ur sin dåvarande lösning och var i behov av ett effektivare sätt att styra sin verksamhet. Mer och mer tid lades på att göra manuella uppdateringar av modeller och uppföljningsmallar och det blev allt för resurskrävande att hålla sig ajour med hur verkligheten faktiskt förändrade sig.

Det fanns även en stor osäkerhet i den slutliga informationen. Excel-filer skickades fram och tillbaka inom organisationen vilket ledde till en osäkerhet kring vilken information som var den mest aktuella samt huruvida de filer som skickades runt var identiska hos varje användare. Det hela ledde tillslut till ett väldigt omständligt budgetarbete.

”Innan vi implementerade INSIKT arbetade vi med ett gammalt BI-verktyg som bara kunde, i stort sett, läsa finansiell data och sammanställa det. Våra slutanvändare kunde bara se siffror och kunde inte borra ned sig och förstå var siffrorna kommer ifrån. Vi hade också ett arbete i Excel, på sidan om, som krävde ganska mycket tid från oss för att sammanställa all data.”

Tatiana Pryadko, Business controller, Presto

Ett kraftfullt och effektivt planeringsarbete

Den lösning som twoday tagit fram åt Presto bygger på att samla all information på en plats och skapa ett standardiserat planeringsflöde för att säkerställa hög kvalitet. Idag använder Presto INSIKT dagligen och det är navet till hela budget- och analysarbetet. Analysmodulen används till daglig och månatlig uppföljning av resultat och planeringsmodulen används till både budget- och prognossättning löpande under hela året. En stor fördel är också att alla i organisationen numera har tillgång till samma data – hela tiden.

Med INSIKT fick Presto en helhetslösning för planering och uppföljning. De har nu en version av sanningen och kan fokusera på att analysera vad siffrorna betyder snarare än att undra om siffrorna är rätt. De har även fått en plattform att bygga vidare på där de kan bli mer datadrivna och involvera hela organisationen i det framtida användandet.

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.