Skip to content

Molnbaserad rapportering med Power BI och Azure Data Warehouse

Kundprojekt

twoday har tillsammans med Savox Communications utvecklat och implementerat ett nytt rapporterings- och data warehouse-system. Systemet ger snabb och enkel åtkomst till aktuell information, vilket skapar betydande fördelar för beslutsfattande relaterat till verksamheten.

Utmaningen

Savox Communications designar och tillverkar kommunikations- och hörselskyddslösningar för professionellt bruk. Företaget har växt kraftigt både organiskt och genom förvärv under de senaste åren, men tillväxten har också medfört utmaningar då olika enheter använder information spridd över flera olika system. För att lösa detta, började man med att bygga en stabil grund som förenade de olika systemen som användes.

Att förena systemen löste dock inte utmaningen med att hämta och kombinera information från de olika system, något som visade sig vara både tidskrävande och komplext. Trots förändringarna var överblicken i verksamheten och dess olika komponenter var inte på önskad nivå och informationen kunder inte nyttjas så mycket som de önskat.

"Vi insåg att det fanns ett behov av att bygga en rapporteringsplattform ovanpå produktionskontrollsystemet", berättar Terhi Rantala, ansvarig för Savox Communications operativa verksamhet.

savox-header

Lösningen

Behovet var en rapporteringsmiljö som mötte de aktuella affärsbehoven och med förmågan att effektivt övervaka verksamheten. Med twodays erfarenhet och expertis av att bygga rapporteringsverktyg och dashboards så hittade vi tillsammans snabbt en lösning på problemet.

Den nya molnbaserade rapporterings- och datalagringslösningen skapades med hjälp av Power BI-teknologi och ett data warehouse baserat på Azure.

Lösningen byggdes iterativt, i faser, med dashboards utvecklade för olika förvaltningsområden för att möta verksamhetens behov. I den första fasen fokuserade vi på att enkelt sammanställa försäljningssiffror på global nivå inom företaget, för att i nästa fas implementera samma funktioner för lagerhantering och inköp. Nästa steg är att implementera lösningen inom finansiell rapportering.

Samarbetet har genomförts med agila arbetssätt och skett stegvis på kundens önskemål, och i samband med att förbättringar kunnat identifierats så har arbetet expanderats bit för bit. Enligt Rantala var twodays tillvägagångssätt framgångsrikt redan från början, vilket gjorde att Savox Communications äntligen fick det mycket efterlängtade mervärdet.

"Vi har fått bra rådgivning och förslag under projektets gång, och det har verkligen känts som att det finns en önskan att hitta ett förnuftigt sätt att implementera saker tillsammans. Konsulterna har varit kunniga, och kontinuiteten och kunskapsdelningen inom teamet under projektet har tagits väl hand om. Dessutom har kommunikationen fungerat bra på alla nivåer, och den har varit aktiv från båda sidor," säger Rantala.

"Vi har under flera tillfällen diskuterat internt om att vi valde rätt partner från början, och det tror vi fortfarande."
Terhi Rantala, ansvarig för Savox Communications operativa verksamhet

Värdet

Som ett resultat av projektet har överblicken över affärsdata förbättrats på flera nivåer inom organisationen och det är möjligt att direkt få tillgång till nödvändig information, vilket naturligtvis underlättar beslutsfattandet. Till exempel kan ledningen nu se den aktuella statusen när som helst och vid behov även undersöka specifika detaljer. Rapporterna är också både användarvänliga, lättlästa och uppdaterade.

Dessutom har mängden manuellt arbete minskat avsevärt, och tiden som sparas kan nu användas för mer affärsstödjande uppgifter, istället för att samla in data.

"I det här samarbetet har vi verkligen utmanat varandra och dragit nytta av de lärdomar vi fått från andra liknande projekt. Det har varit en mycket stor och väsentlig aspekt av vårt samarbete och har till och med överträffat förväntningarna," säger Terhi Rantala.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?