Vetenskapsrådet

En mer tillgänglig webbplats

Om kunden

Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären av forskning vid universitet, högskolor och institut. Årligen stödjer de svensk forskning inom alla vetenskapsområden med 6,7 miljarder kronor genom att utlysa bidrag i öppen konkurrens. I uppdraget ingår även att vara en forskningspolitisk rådgivare till regeringen samt att ge svensk forskning bästa möjliga förutsättningar genom att finansiera forskningsinfrastruktur både i och utanför Sverige.  

Fyra personer i labbrockar

Bakgrund om projektet

Svenska myndigheter och andra offentligrättsliga organ omfattas sedan 1 januari 2019 av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta innebär bl.a. att utformningen av webbsidor ska följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och att innehållet ska anpassas så att alla människor i samhället ska kunna ta del av informationen, oavsett om man har någon typ av funktionsvariation. 

I twodays uppdrag ingick att utföra korrigeringar för högre tillgänglighet på 10 olika webbplatser som Vetenskapsrådet driftar. Projektet omfattade även att säkerställa att de som arbetar redaktionellt med webben har hög kompetens kring webbtillgänglighet både för att kunna upprätthålla tillgängligheten vid redaktionellt arbete på webbplatserna och också för att kunna kravställa på tillgänglighet vid beställningar.

Anpassningar på webben

Rättningar av webbplatserna innebar ändringar av fokusfärger, länkbeteenden, formulär, navigation, sökfunktion, klickbara ytor och hantering av menyer. twoday hanterade även kvalitetssäkring genom testning med olika hjälpmedel för uppläsning av webbar. 

Korrigeringarna har uppmärksammats av användare med funktionsvariationer som tackat för de åtgärder som vidtagits för en tillgänglig webb med tjänster som fler kan nyttja. En positiv sidoeffekt av arbetet efter riktlinjerna i webbdirektivet är att webbplatserna har fått en bättre design och tydligare struktur som gynnar samtliga användare. 

På de mest besökta webbplatserna använder man sig också av tillgänglighetsverktyg som talande webb och verktyg för att förändra teckenstorlek och kontrast. Där ser man att totalt över 8 000 användare väljer att använda dessa.

Kompetenslyft

Totalt utbildades ca 20 redaktörer och andra intressenter inom Vetenskapsrådet i frågor kring digital tillgänglighet, skapande av tillgängliga bilder och dokument samt testmetoder. Utbildningen innefattade även möten med olika användare av stödverktyg såsom uppläsnings- och förstoringsverktyg, vilket gav en bredare förståelse av vikten att arbeta med tillgänglighet. 

Utöver de webbplatser som ingick i projektet har andra webbplatser och tjänster inom Vetenskapsrådet dragit lärdom tack vare ökad kunskap kring frågan i verksamheten. Med ökad kunskap har även kravställningar och efterfrågan på kunskap internt ökat.

10 olika webbplatser

som Vetenskapsrådet driftar har genomgått korrigeringar för högre tillgänglighet

Över 8 000 användare

väljer att använda tillgänglighetsverktygen

Ca 20 redaktörer utbildades

och har nu en hög kompetens kring webbtillgänglighet

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.