Skip to content

Ulricehamns kommun

Ulricehamns kommun inför Ciceron dokument- & ärendehantering

Om kunden

Ulricehamn kommun upphandlade ett system som skulle utgöra fullt stöd för, och underlätta arbetet med, ärendehantering, dokumenthantering, handläggarstöd och sammanträdesadministration.  

1400x1280-9832 (2)

Syfte

Syftet med ett centralt diarium och ärendehanteringssystem är att få en process för ärendehantering som är av hög kvalitet, användarvänlig och som leder till en ökad insyn för kommuninvånarna genom ett publikt diarium. Kommunen vill även ha stöd för olika roller i kommunen såsom handläggare, chefer, registratorer, nämndsekreterare och arkivarier.  

De administrativa processerna i kommunen är under ständig utveckling och de tror på att använda rätt system för olika ändamål. I och med denna hållning är det viktigt för dom att systemet har öppna och standardiserade API:er för utbyte av information mellan olika system, vilket är ett krav som Ciceron möter.  

Lösning

twoday har i projektform infört Ciceron Dokument och ärende. Dokument- och ärendehanteringssystemet kommer utgöra kommunens centrala diarium och ärendehanteringssystem för kommunstyrelsen och individnämnden. 

Systemet ska bidra till och underlätta i utvecklingen av Ulricehamn kommuns administration av diarium och nämndadministration.  

Projektet gick enligt tidplan, vilket möjligjorts av ett fint samarbete. Inom projektet utfördes ett antal utbildningar med väldigt gott resultat.

Vi har haft ett nära och bra samarbete, och de utmaningar vi har stött på har vi löst tillsammans. Ciceron har så många möjligheter så till en början hade jag och mina medarbetare många frågor som med tålamod besvarades av våra samarbetspartners på twoday. Jag är tacksam för det stöd jag och övriga involverade hos oss i Ulricehamns kommun fått under införandeprojektet."

Lena Brännmar, Kanslichef på Ulricehamns kommun

Vill du veta mer om Ciceron Dokument- & ärendehantering?

Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.