Skip to content

Wästbygg

Wästbygg bygger framtiden med hjälp av INSIKT

Om kunden

Wästbygg Gruppen AB är ett av Sveriges största entreprenad- och projektutvecklingsföretag. Idag finns de utspridda på sex olika platser i Sverige, har cirka 300 anställda och omsätter över tre miljarder varje år. 

Man tittar i pärm

Behovet

Med över 100 pågående projekt är det otroligt viktigt med ett digitalt verktyg som stödjer hela processen. Wästbygg använde tidigare mängder av Excel-dokument med makron, pivottabeller och länkade formler mellan arbetsblad vilket ledde till en väldigt hög komplexitet. Med en växande organisation och större, mer komplexa projekt växte även riskerna. Tillsammans med skickande av filer inom organisationen, påfrestande versionshantering mellan olika bolag och ekonomiska enheter blev situationen tillslut ohållbar. 

”Först och främst ville vi hitta ett system som kunde anpassas till våra processer och vårt sätt att se på saker och ting. Det fick inte vara tvärtom. Den andra viktiga faktorn var att hitta något som var användarvänligt.”

Jonas Jönehall, VD, Wästbygg

Ett verktyg som stödjer hela processen

Efter ett utvärderande av ett flertal olika verktyg fann Wästbygg lösningen i twoday och beslutsstödet INSIKT. Lösningen gav Wästbygg ett system med en låg instegströskel samtidigt som anpassningsbarheten var stor. INSIKT anpassades till att stötta företagets nuvarande projektprocess och kunde dessutom konsolidera data från mängder av andra viktiga system som till exempel lönesystem, affärssystem och kalkylprogram. 

Idag används INSIKT dagligen för planering och uppföljning av projekt och bolagets ekonomi och är grunden för den succesiva vinstavräkningen. Systemet har även bidragit till att minska tiden Wästbygg lägger på sammanställning av data vilket innebär att medarbetarna kan fokusera på annat. Tillgängligheten har dessutom gett en medvetenhet om nuläget som fört med sig nya tankar och idéer som i sin tur bidrar till vidareutvecklingen av verksamheten.

”Man ska inte behöva hoppa mellan en massa program. Med INSIKT-sviten lyckas vi få ihop allt i ett. Där har vi haft en mycket bra löpande dialog med twodays implementationsteam.”

Andreas Berntsson, Ekonomichef, Wästbygg

Uppnådda
resultat

  • Ett effektivare beslutsflöde
  • Frigjord tid och minskat manuellt arbete
  • Minskad komplexitet i projekthanteringen
  • Ökad tillgänglighet av viktig information
  • Minimering av risker kopplade till komplext arbetsflöde
  • Ökad lönsamhet i projektutförandet

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.