Skip to content

Azets

En mer tillgänglig webbplats

Om kunden

Azets är en ledande leverantör av ekonomi och HR/lönetjänster i Norden. De specialiserar sig på att lösa verksamhetskritiska uppgifter och har mer än 22 000 kunder.

När Azets bytte namn och separerade från Visma valde Azets att överge traditionell hosting och istället migrerades externa webben till Optimizelys molntjänst DXP. Huvudargumenten var ökad flexibilitet, säkerhet och pris. Med facit i handen och några år senare konstaterar Tor André (Digital Manager, Azets) att det var rätt beslut och tillägger att en ytterligare effekt av flytten till molnet är att det läggs mycket mindre tid och pengar på hostingrelaterade frågor.

Hand pekar på skärm

Kartläggning och kravställande

twoday och Azets kartlade och kravställde följande innehåll i projektet:

  • Uppdatering av grafisk profil och innehåll
  • Migrering av innehåll och mallar till Optimizelys molntjänst DXP
  • Etablera ett samarbete för kontinuerlig uppdatering och förbättring av webben

twoday som samarbetspartner för webb

Azets hemsida är en viktig del av verksamheten då de lägger stor vikt på delning av professionellt innehåll för att ge mervärde till deras kunder. Den fungerar också som en viktig säljkanal där kommunikationen till nya och befintliga kunder sker via marknadsföring av innehåll, marketing automation och chatt. Därför var det viktigt för Azets att ha en samarbetspartner som kunde bidra med en utvecklarmiljö som var flexibel och kunniga, i det tekniska såväl som det affärsmässiga.

"Vi har ett väldigt bra samarbete med twoday och de är inte "bara" utvecklare, utan ger förslag och råd som förbättrar och effektiviserar hemsidan", säger Tor André Wigmostad, Digital Manager på Azets.

Migrering av webben till Optimizely Cloud

Migreringsprojektet till Optimizely Cloud i samband med den nya webbplatsen var ett ambitiöst projekt som skedde på två månader. Befintligt innehåll och mallar migrerades för att sedan anpassas till den nya webben.

twoday har blivit en utvecklingspartner som förstår vår verksamhet och våra mål med webben. Tillsammans med vår egna utvecklingsresurs har vi etablerat ett väl fungerande samarbete som är avgörande för framgången av vår webb.”

Tor André Wigmostad, Digital Manager

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.