Skip to content

Haninge kommun

Ny webbplats med fokus på framtiden

Om kunden

Haninge är en expansiv kommun som ligger strax utanför Stockholm och har ca 90 000 invånare och är därmed en av de största kommunerna i Stockholms län.

Haninge kommuns externa webbplats har i princip haft samma utseende och informationsdesign och struktur sedan lanseringen 2015. Efter insamlade användarinsikter gör vi nu tillsammans med kommunen ett antal satsningar kring navigering, sök, informationsdesign och struktur för att underlätta för besökaren. Första steget i satsningen är nu avslutad och innebär en tydligare navigation och mer genomtänkt informationsdesign.

Naturbild från vattnet

Kartläggning och kravställande

  • Förbättra användarvänligheten för besökare
  • Uppdatera informationsdesign
  • Justera responsiva designen för mobila enheter

Bakgrund om projektet

Fokus för detta arbete, har varit att förbättra användarupplevelsen för haninge.se som är en oerhört informationstung webbplats och som dessutom fungerar som en portal till andra kommunala webbplatser. Arbetet har varit ett nära samarbete mellan webbteamet på twoday och Suzanne Winting Husén, projektledare digitala kanaler på Haninge kommun.

Tillsammans har vi tagit fram en ny princip för navigation jämte en uppdaterad informationsdesign som gett webbplatsen ett nytt och modernt utseende och som hjälper besökaren att hitta rätt. Framtaget ramverk ska framgent kunna rullas ut till kommunens övriga webbplatser som delar funktionalitet och plattform, med mindre justeringar.

Målsättning & Resultat

Målsättningen i projektet har varit att förbättra användarens förutsättningar att hitta vad de söker. Ett arbete som vi nu startat och kommer att fortsätta att arbeta med tillsammans med kommunen.

Nästa steg är t ex att förbättra möjligheten för användaren att få mer kvalitativa sökresultat. Att få användaren att hitta är ett kontinuerligt arbete som vi ser fram emot att arbeta vidare med tillsammans.

"Det har varit roligt att jobba tillsammans med twodays webbteam. Arbetet har levererats enligt plan och nu ser vi fram emot att följa upp hur användarna har tagit emot den nya designen.”

Suzanne Winting Husén, Projektledare digitala kanaler, Haninge kommun

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.