Skip to content

Karolinska Universitetssjukhus

Ny webbplats med fokus på framtiden

Om kunden

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus med ca 16 000 anställda. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

Illustration läkare håller i stetoskop

Förvaltning

twoday har ett helhetsåtagande gentemot Karolinskas webblösningar sedan år 2018. Det innebär att twoday ansvarar för förvaltning, vidareutveckling, nyutveckling, problemlösning, design, redaktörsstöd etc.

Ärenden rapporteras in i ärendehanteringssystemet Jira och för akuta fel har vi Service Level Agreement (SLA) med garanterad påbörjan av problemlösning inom 60 minuter.

twodays förvaltningsteam är Single-point-of contact (SPOC) vilket innebär att twoday ansvarar i de flesta fall för att driva ärenden, som har beroenden till andra intressenter, tills dess att ärendet är avslutat. Exempel: ett flertal ärenden har beroenden till SF IT och som twoday driver och hanterar.

Uppgradering av extern webbplats

År 2018 genomförde twoday ett projekt som innebar en större uppgradering av Karolinska Universitetssjukhusets externa webblösning www.karolinska.se som baserades på en äldre version av Optimizely CMS. Syftet var att modernisera hela plattformen.

CMS-systemet uppgraderades, sökmotorn byttes ut, integrationer optimerades och driftplattform byttes. Lösningen är integrerad med bl.a. EK, Sharepoint och Imagevault.

Utveckling av ett nytt intranät

Under pandemiåret 2020 utvecklade twoday ett nytt intranät för Karolinska. Den tidigare lösningen var instabil och föråldrad och det uppkom ett akut behov av ett nytt intranät. Budgeten och kalendertiden var begränsad och samtidigt var kraven höga.

twoday levererade på tid och enligt budget och resultatet blev ett nytt responsivt intranät, baserat på en modern Optimizelyplattform och med mycket funktionalitet. Lösningen är integrerad mot bland annat EK, Domino LIS (dokumenthantering) och MediaFlow. Intranätet används idag av ca 15 000 medarbetare.

Resultat

  • Uppgradering av publiceringsverktyget Optimizely
  • Uppgradering av sökmotor, funktioner och integrationer
  • Utveckling av funktionalitet med modern teknik
  • Fokus på säkerhet och prestanda

"Utvecklingen av det nya intranätet gick väldigt bra! Samarbetet, projektgenomförandet med en pressad tidplan och twodays höga tekniska kompetens har starkt bidragit till ett lyckat projekt och en bra lösning."

Ulf Lagerqvist, SLL

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.