Skip to content

Konsumenternas

Ny webbplats med förbättrad funktionalitet

Om kunden

Konsumenternas.se är ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Deras uppdrag är att hjälpa konsumenter med frågor om bank och finans, försäkringar och pension.

Tre personer går i en trappa

Kartläggning och kravställande

  • Uppgraderad version av Optimizely CMS
  • Förbättrad responsivitet och tillgänglighet
  • Ny design och fokus på UX

Konsumenternas webblösning använde sig av en äldre teknik och har vidareutvecklats löpande under en lång period, vilket ledde till att varje ändring och nyutveckling blev väldigt kostsam. Det krävde omfattande testning och kontroll när en utvecklare skulle ändra på saker eller utveckla nya funktioner.

Andra problem som fanns med den äldre kodbasen var att man inte kan använda senaste tekniken för front-end kodning då webforms inte stödjer detta och den senaste tekniken var ett krav för att vi ska kunna uppfylla ex responsivitet och tillgänglighet.

Målsättning & Resultat

Konsumenternas hade som övergripande mål att inte bara behålla, utan öka förtroendet för Konsumenternas som oberoende vägledare. De vill även öka antalet besök på webbplatsen och i ännu högre utsträckning nå rätt besökare.

twoday har utifrån design och UX-skisser utvecklat den nya webbplatsen i Optimizely CMS. Som ett resultat har webbplatsens funktionalitet optimerats och Konsumenternas har i tillägg till det nya innehållet levererat nya funktionella tjänster som underlättar för deras besökare.

"Vi har en komplex webbplats med många, ”tunga” funktioner, som twoday har en unik kunskap om. Vi hade inte känt oss trygga med att göra det här projektet med några andra konsulter. Vi vill också framhålla att twoday tillförde mycket till gränssnittet, som designades av en annan konsult. Med den nya tekniken på plats ser vi fram emot att kommande utveckling ska gå enklare och snabbare."

Eva Solum och Angela Olsson, webbredaktionen på Konsumenternas.se

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.