Skip to content

Skanska

Multiwebblösning med sömlösa integrationer och lokala anpassningar

Om kunden

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. Koncernen har 40 000 anställda varav 9 200 i Sverige. Önskemålet var en modern lösning för såväl Skanskas nationella webbplatser som koncernens, Skanska Groups, webbplats.

Leende byggarbetare med mobil

Bakgrund om projektet

Skanska valde att bygga en multisajt med lokala anpassningar, i praktiken elva sajter med olika språk och innehåll men ändå samma ansikte utåt och samma teknik bakom.

Kravställning & behovsanalys

Med en noggrann förstudie som stöd skapades en omfattande prioriteringslista som justerades och förfinades kontinuerligt genom hela projektets gång. Projektet genomfördes agilt och med ett tätt samarbete mellan Skanska, twoday och övriga leverantörer.

Sömlösa integrationer

Webbplatsen integrerar med flera olika system, bland annat med Skanskas system för hantering av pressreleaser och projektbeskrivningar. Data finns i separata verksamhetssystem och förändringar pushas ut till Optimizelys databas. Optimizely Search & Navigation indexerar innehållet. Aktuellt data används sedan i listningar, presentationer och sökresultat.

Genom att Skanska kombinerar verksamhetssystem med Optimizely kan innehållet underhållas på endast ett ställe och alltid presenteras stilfullt på hela webbplatsen.

Strukturerat och definierat arbetssätt

Skanskas webbplatser är utvecklade på Optimizely CMS version 11 med Optimizely Serach & Navigation som sökmotor. För att underlätta framtida underhåll byggs webbinnehållet så långt möjligt med samma sid- och blocktyper, även om olika vyer sedan används för att presentera innehållet för besökarna.

För att underlätta redaktörernas arbete styrs redaktörsläget så att en redaktör endast ser “sina” webbplatser. Även enskilda egenskaper på en sida eller i ett block styrs per redaktör.

Genom hela projektet har stort fokus legat på att bygga lösningen så att den kan tillmötesgå behoven för såväl de stora marknader, t ex Sverige och USA, som de mindre marknaderna, t ex Rumänien och Ungern. För några av marknaderna används Optimizelys globaliseringsfunktion för att presentera det engelska innehållet på det lokala språket.

Optimizely 11

Agil utveckling

Optimizely
Search & Navigation

Sömlösa integrationer

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.