Skip to content

Stockholms Parkering

Webbplats med smart funktionalitet för högre kundnytta

Om kunden

Stockholm Parkering arbetar för att erbjuda stockholmare och besökare väl belägna och attraktiva parkeringar med uppdrag att avlasta gatumark från parkerade bilar och verka för hållbar mobilitet.

De administrerar 19 500 p-platser för uthyrning och 23 700 besöksparkeringar, väl fördelade över Stockholms stad. Bolaget har både egna anläggningar och agerar på uppdrag av andra fastighetsägare.

Parkerade bilar i ett parkeringsgarage

Bakgrund & behovsanalys

Stockholm Parkering har under de senare åren haft stort fokus på digitalisering av processer för uthyrning. Till en början bestod funktionerna på webbplatsen endast av ett formulär där deras kunder hade möjlighet att fylla i en intresseanmälan för bokning av parkeringsplats. Lösningen var tidigare byggd i Sharepoint och Dynamics CRM.

Den största utmaningen för Stockholm Parkering var att kundservice blev överbelastat till följd av en mängd frågor via telefon som kunderna själva inte kunde få information om via hemsidan (aktuella köplatser, kötider, kontrollavgifter, osv). Kundservice fick hantera alla förfrågningar manuellt vilket bidrog till en lång väntetid för kunderna och en sämre arbetsmiljö för personalen på kundservice. En annan utmaning var att ett flertal parkeringsplatser inte hyrdes ut samtidigt som det var en lång kö till andra – en utveckling som även riskerade att öka då parkeringsplatstyperna blev allt fler.

Stockholm Parkering hade behov av en nyutvecklad webbplats med mer funktionalitet som hanterade alla de vanligaste behoven och frågeställningarna från sina kunder, när som helst på dygnet.

Målsättning & Resultat

Stockholm Parkerings målsättning var att skapa en modern webbplats med förbättrad funktionalitet för att underlätta för sina kunder att hitta information, skapa en bättre och mer personaliserad användarupplevelse samt att minska arbetsbelastningen för kundservice.

Den uppdaterade webbplatsen resulterade i en effektiv, digitaliserad självbetjäningstjänst där all information visas direkt under Mina sidor. Stockholm Parkering är idag unika med att visa upp lediga platser och aktuell kösituation direkt på hemsidan. Kunderna kan genom en enkel sökning få fram platstyper för just sina behov och direkt boka plats eller ställa sig i kö. 

Ny funktionalitet på webbplatsen:

  • Kartfunktion med färgkodning som visar alla parkeringsplatser för långtidshyra med hyresavtal i Stockholm, inklusive filtrering av fordon och önskemål av parkeringsplatser att hyra, samt kostnader.
  • Inloggning via BankID som möjliggör för digital accept och signering av avtal. 
  • Under Mina sidor finner nu kunden samlad information över preliminär köplats, hur länge de stått i kö, information om aktiva avtal, parkeringsplats och garage, möjlighet att acceptera eller avböja preliminära köplatser, redigera kontaktuppgifter, samt kontrollera och överklaga kontrollavgifter.

Den nya digitaliserade lösningen har möjliggjort att Stockholm Parkerings kunder nu själva kan hantera många av de frågor som de tidigare behövde kontakta kundservice för, vilket även bidragit till:

  • Högre kundnytta

  • Minskad administration

  • Snabbare uthyrning 

  • Ökade intäkter

Lösningen är byggd i Optimizely version 11 och integrerad med Dynamics CRM. twoday har utvecklat webbplatsen och ansvarat för frontend, backend, förvaltning och vidareutveckling av lösningen.

“Det är vi på kundservice som märker av effekten i första led, både genom minskade samtal samt mindre och enklare administrering av parkeringsplatser. Tidigare var det en helt manuellt process men nu när tjänsten är digitaliserad så har det frigjort mycket tid för personalen.

Även kunderna märker att Stockholm Parkering nu är ett modernt bolag med moderna sätt att teckna avtal. Nu kan de på ett enkelt och smidigt sätt ställa sig i kö, acceptera vårt erbjudande samt digitalt signera sitt avtal – sen är det bara att börja parkera!”

Åsa Sandström, Kundservicechef på Stockholm Parkering

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.