Skip to content

TioHundra

Uppdaterad webb med Optimizely CMS 12

Om kunden

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. De driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst med innovativa och effektiva arbetssätt för att höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Apotekare vid hylla

Bakgrund om projektet

En redan existerande webbplats byggd i Drupal 7 hade nått “end of life” och det var tvunget att byta CMS. Målet var att göra ett 1-till-1 byte med bibehållen design.

Projektet inleddes med en workshop under hösten 2021 för att analysera de plattformar som bäst skulle passa Tiohundra. Målsättningen var en flexibel och säker lösning som kunde möta såväl medarbetare som externa besökares behov. Valet föll på Optimizely CMS (tidigare Episerver) och DXP (molntjänst).

När projektet startade hade nya versionen av Optimizely CMS (version 12) släppts med ny teknik och ramverk. Att välja den senaste versionen av Optimizely CMS var en självklarhet! Detta visade sig ha många fördelar – framförallt den betydligt snabbare prestandan för redaktörer.

Kravställning & behovsanalys

Den främsta orsaken till att Tiohundra gjorde en investering i sin nya webbplats var för att deras befintliga CMS var utdaterat och inte längre funktionellt. De två viktigaste parametrarna i projektet var att hålla budget och tidplan. Projekt med så strikta parametrar som budget och tidplan gör att man som leverantör normalt sett tvekar om att välja en ny version av CMS. Men med tanke på fördelarna för Tiohundra var vi fast beslutna att det skulle gå att genomföra – vilket vi lyckades med. Vi fick till och med plats med lite förbättringar som inte var planerade från början!

“Det är ju alltid lite fjärilar i magen när man ska driva ett projekt med så hårda parametrar som budget och tidsplan. Det har fungerat väldigt bra, mycket för att kundens beställare har varit tillgängliga hela tiden. En annan avgörande faktor att vi kunnat lansera enligt tidplan var att gänget på Tiohundra var så duktiga på att jobba med innehållet!”, säger Angelika Skog, projektledare på twoday.

Samarbetet i projektet

Projekt med tajt budget och tidplan innebär att som leverantör behöver man vara rätt hård och noggrann avseende nya önskemål, både från beställare och i samband med att utvecklare ser förbättringspotential i lösningen. 

En av framgångsfaktorerna i projektet är att twodays team och beställarna från Tiohundra hela tiden har haft en tät dialog under projektets gång. Det har inneburit att vi tillsammans har diskuterat önskemål om förbättringar, vilket har underlättat för twodays arbete och gett Tiohundra ett bra beslutsunderlag.

Målsättning & Resultat

Tiohundras mål var att skapa en modern webbplats men att behålla grunden i sin befintliga design. Uppgraderingen till Optimizely CMS 12 resulterade i en mer hållbar lösning som ger Tiohundras besökare en ännu bättre användarupplevelse.

Även förbättringar i funktionalitet samt några tillägg gjordes inom ramen för tidplanen, bland annat en integration mot Varbi som är Region Stockholms verktyg för jobbsök.

"Lösningen har blivit så mycket bättre och snabbare nu”, säger Karin Persson, redaktör på Tiohundra. 

Den nya webbplatsen lanserades den 2 juni 2022 och höll sig inom budget.

“Vi startade ett projekt som skulle vara att flytta från en plattform till en annan, och vi har fått en helt ny modernare lösning med flera förbättringar än vad vi förväntade oss. Projektet med twoday har fungerat väldigt bra. De höll tidplan och budget. Vi är mycket nöjda!”

Per Grundberg, Kommunikationsansvarig Tiohundra

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.