Skip to content

Förvärv stärker twoday som helhetsleverantör av Microsoft-lösningar

Apr 3, 2023 8:45:19 AM twoday Press Releases

Förvärv stärker twoday som helhetsleverantör av Microsoft-lösningar

twoday inleder 2023 med ett förvärv av företaget CTGlobal och stärker därmed sin position som marknadsledande leverantör av Microsoft-teknologier. Ett förvärv som har varit på gång under lång tid och stödjer företagets strategi att vara en helhetspartner för kunder som valt en Microsoft-strategi.

Med förvärvet av CTGlobal (fortsättningsvis CTG), som är baserat i Herlev, kommer twoday närmare målet att kunna erbjuda kunderna lösningar inom hela Microsoft-portföljen.

”Vi har redan idag en stark position när det gäller att hjälpa våra kunder inom Microsofts många olika lösningsområden med företag som twoday kapacity, twoday Two-Many och twoday A/S. I och med förvärvet av CTG positionerar vi oss ännu starkare på marknaden med deras specialistkompetens inom Cloud och områdena Infrastruktur, Säkerhet och Modern Work”, säger Lars Berthelsen, VD för twoday Danmark.

"Att CTG är så starka inom Infrastruktur och Säkerhet kommer att vara en stor fördel för oss och verkligen komplettera våra övriga kompetensområden inom den danska delen av twoday. Det är helt klart ett strategiskt förvärv från vår sida eftersom det stärker vår affärsstrategi och marknadsposition”, säger Lars Berthelsen.

twoday kapacity har redan ett väl fungerande samarbete med CTG

twoday kapacity och CTG har länge haft ett bra samarbete där CTG har byggt upp infrastrukturen kring twoday kapacitys datatjänster.

"Det är helt klart ett samarbete som nu kommer att accelerera i och med förvärvet och skapa möjligheter för ännu fler gemensamma lösningar. Lösningar som naturligtvis även involverar andra enheter inom twoday Danmark. På så sätt kan vi stötta våra kunder ännu bättre", säger Lars Berthelsen.

"Vi upplever att kunderna efterfrågar fler och bredare leveranser. I takt med att Microsofts olika lösningsområden smälter samman mer och mer ökar kravet på oss som leverantör. I och med förvärvet av CTG blir vi en ännu starkare strategisk partner inom Microsoft”, säger Lars Berthelsen.

CTG grundades 1999 av Kent Agerlund. 2011 gick Peter Odgaard in som delägare i CTG där även Peter Colsted är en av ägarna. Företaget har idag 30 anställda på två orter i Danmark, USA och Estland. CTG har sedan starten haft ambitionen att bli en av de starkaste leverantörerna inom Microsoft.

"CTG är otroligt starka inom Microsoft och har djup kunskap om dess produkter och tjänster. I och med deras kompetens har Microsoft under flera år delat ut MVP-priser (Microsoft Most Valuable Professionals) till flera av företagets experter. Det är ett bevis på de insatser vi gör för att skapa de bästa lösningar som gynnar hela samhället”, säger twodays VD.

Grundaren av CTG, Kent Agerlund, är Microsoft MVP inom Enterprise Mobility och har dessutom blivit utsedd till Microsoft Regional Director. En unik titel som endast innehas av 160 av världens ledande teknikexperter som utsetts specifikt för sin beprövade expertis inom Microsoft-området, socialt ansvar och engagemang för företagsledarskap.

"Utnämningen har bidragit till att etablera Kent och CTG som "Thought Leaders" i Microsoft Partner-ekosystemet, vilket vi aktivt använder i dialogen med kunder om tekniklösningar och affärsmål", säger Peter Odgaard Jensen, VD för CTG.

Det råder ingen tvekan om att det finns stor respekt för CTG för deras expertis inom digital transformation och ingående kunskap för Microsofts plattformar. Detta framgår också av kundbasen som inkluderar framgångsrika organisationer som Grundfos, Aarhus Kommun, DR och Aller.

Med CTG fortsätter twodays förvärvsstrategi

Den danska delen av twoday omfattar i och med förvärvet sju företag med en omsättning som är jämnt fördelad mellan den offentliga och privata marknaden.

Enligt Lars Berthelsen fortsätter de att undersöka intressanta förvärv som passar in i ekosystemet och som kommer att stärka twoday över bolagsgränserna.

"Vi måste hela tiden fokusera på att utöka vår kompetens i förhållande till efterfrågan på marknaden. På så sätt kan vi erbjuda en bred portfölj av tjänster till befintliga och framtida kunder. Det kan antingen vara i ett förvärv liknande det här med CTG, där vi positionerar oss starkt i förhållande till Microsoft-lösningar, eller förvärv liknande det vi gjorde i twoday Co3 i slutet av 2022 med förvärvet av Tea Solutions, vilket tillför unik specialistkunskap. Detta gör oss starka på både den privata och offentliga marknaden'', säger Lars Berthelsen.

Om twoday

Twoday är en helhetsleverantör av teknik som fokuserar på digital transformation, konsulttjänster, standardiserade och anpassade lösningar, AI och automation samt datadrivna lösningar för privat och offentlig sektor. Med 2 200 experter i Norden och Litauen, och en omsättning på 326 miljoner euro i 2022, är twoday en ledande partner och hjälper deras 8 000 kunder att lyckas med digital transformation. 

 

För mer information kontakta:

Lars Berthelsen, VD twoday Danmark

Telefon +45 53 61 63 36

Randi Mehrenst Rimdal, Marknadschef, twoday Danmark

Telefon +45 53 61 63 36 

image received via email

 

 Relaterade artiklar