Skip to content

twoday levererar dokument- & ärendehanteringssystem till Ulricehamns kommun

Jun 13, 2023 10:59:52 AM twoday Press Releases

 

Ulricehamn kommun upphandlade ett system som skulle utgöra fullt stöd för, och underlätta arbetet med ärendehantering, dokumenthantering, handläggarstöd och sammanträdesadministration. twoday fick uppdraget via upphandlingen och har infört lösningen Ciceron dokument- och ärendehantering till Ulricehamns kommun. 

Syftet för Ulricehamns kommun med ett centralt diarium och ärendehanteringssystem är att få en process för ärendehantering som är av hög kvalitet, användarvänlig och som leder till en ökad insyn för kommuninvånarna genom ett publikt diarium. Kommunen vill även ha stöd för olika roller i kommunen såsom handläggare, chefer, registratorer, nämndsekreterare och arkivarier.  

De administrativa processerna i kommunen är under ständig utveckling och de tror på att använda rätt system för olika ändamål. I och med denna hållning är det viktigt för dom att systemet har öppna och standardiserade API:er för utbyte av information mellan olika system, vilket är ett krav som Ciceron möter. 

Vi har haft ett nära och bra samarbete med twoday, och de utmaningar vi har stött på har vi löst tillsammans. Ciceron har så många möjligheter så till en början hade jag och mina medarbetare många frågor som med tålamod besvarades av våra samarbetspartners på twoday. Jag är tacksam för det stöd jag och övriga involverade hos oss i Ulricehamns kommun fått under införandeprojektet, säger Lena Brännmar, Kanslichef på Ulricehamns kommun. 

Avtalet startade 1 januari 2023 och löper till 31 december 2030. Införandeprojektet har gått enligt tidsplan och det har skett en öppen dialog om det gemensamma ansvaret för mål och resultat. Det har även genomförts ett antal utbildningar så att användarna får bästa möjliga start med Ciceron. 

Det har varit väldigt roligt att följa Ulricehamn i deras utveckling i systemet och att se dem gå från att vara helt nya i ett nytt system till att bli säkrare och säkrare i att jobba med det. Projektgruppen har gjort ett beundransvärt jobb med att implementera detta i verksamheten och vägleda deras användare in i det nya systemet och kunden har en väldigt bra grund för att ta arbetet med detta vidare. Vi ser fram emot att följa Ulricehamn vidare på resan, säger Malin Burlin, projektledare på twoday. 

Om Ulricehamns kommun 

Ulricehamns kommun är en tillväxtkommun och vi har nyligen passerat gränsen för 25 000 invånare och ca 2 300 månadanställda. Ulricehamns kommun är organiserad som en förvaltning med kommunstyrelsen som verkställande nämnd. Därutöver finns två nämnder för myndighetsbeslut, individnämnden och miljö- och byggnämnden. 

Om twoday 

Twoday har över 2 400 experter som arbetar i Norden och Litauen och hjälper organisationer att lyckas med digital transformation genom programutveckling, beslutsstöd, AI och automatisering, digitala tjänster och skräddarsydda IT-lösningar. twoday är en komplett teknikpartner för 8 000 kunder inom både offentlig och privat sektor. År 2022 hade twoday Group en omsättning på 326 miljoner euro. I Sverige bedriver twoday verksamhet i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Gävle, Skellefteå och Umeå.  

För mer information kontakta: 

Erika Berggren, Product Area Manager, twoday Sverige 
erika.berggren@twoday.com, 070-588 66 24 

image received via email

 

 

Relaterade artiklar