Skip to content

Effektivisera din digitala transformation med agila teamleveranser

Agila teamleveranser är ett kraftfullt sätt för företag att nå sina mål och optimera sin digitala transformation. Ett effektivt sätt att nyttja resurser som bidrar till mer kostnadseffektiva och flexibla arbetsprocesser.
Mar 13, 2023 8:03:05 AM Josefin Holmberg
Två personer som sätter upp post-it lappar på väggen

Agila arbetsmetoder inom IT-projekt har vuxit fram som ett svar på den traditionella vattenfallsmodellen som präglades under 80- och 90-talet. Metoden innebar att projekt delades in i ett flertal faser i en linjär ordning, och där varje fas behövdes slutföras innan nästa kunde påbörjas. Detta skapade risker under projektfasen eftersom det ofta var svårt att förutse alla möjliga krav och problem i förväg. Problem som upptäcktes sent i projektet kunde även leda till kostsamma åtgärder och förseningar. 

Genom att istället dela upp projektet i mindre sprintar har man större möjlighet att snabbt anpassa sig vid eventuella förändringar och kravställningar under projektets gång. Agila arbetsmetoder bygger på principer som transparens, flexibilitet och kontinuerligt samarbete mot en gemensam målsättning som innebär en mängd fördelar.

Fördelar med agila arbetsmetoder

  • Som beställare får du möjlighet att se resultat tidigt och kontinuerligt. Genom att projektet delas upp i sprintar ger det dig möjligheten att tidigt få en tydlig bild av hur projektet utvecklas, och chans att ge din input för eventuella justeringar.
  • I agila IT-projekt får du möjlighet att ha ett aktiv roll där du påverkar prioriteringar och beslut för kommande sprintar, vilket leder till ett mer flexibelt och skräddarsytt projekt.
  • Agila arbetsmetoder minimerar risker för misstag då sprintar innefattar både utveckling och testning av lösningen. Genom tester och kontinuerlig integration kan man upptäcka och åtgärda problem och fel tidigt i utvecklingsprocessen, vilket minskar risken för att felaktig kod rullas ut i produktionen.
  • Genom ett agilt arbetssätt kan man leverera nya funktioner och uppdateringar snabbare och mer regelbundet, vilket leder till en ökad hastighet i utvecklingsprocessen och en snabbare Time to Market.
  • Agila arbetsmetoder främjar kommunikation och samarbete genom en regelbunden och transparent kommunikation mellan alla involverade parter. Detta leder till mer produktivitet och effektivare projekt.

Skala upp och ner efter behov med agila utvecklingsteam

Agila teamleveranser är ett kraftfullt sätt för företag att nå sina mål och optimera sin digitala transformation. Ett effektivt sätt att nyttja resurser som bidrar till mer kostnadseffektiva och flexibla arbetsprocesser.

Att använda sig av ett agilt utvecklingsteam för sitt IT-projekt inkluderar fördelar som både snabbare leverans, bättre samordning, lägre kostnad och bättre kvalitet. 

Uppskalning och nedskalning av projektet hanteras på flera olika sätt, beroende på projektets storlek och komplexitet. Genom att använda sig av olika tekniker, ramverk och metoder kan man hantera stora projekt på ett strukturerat sätt och samtidigt upprätthålla agila principer och metoder.


En proaktiv o hjälpande partner 

twoday är en proaktiv IT-partner och har som mål att förenkla och förbättra våra kunders IT-miljö genom att utveckla stödjande och kundanpassade IT-lösningar. 

Vi förser er med högpresterande agila utvecklingsteam med många års erfarenhet, som hjälp en mängd olika kunder genom en väl beprövad och effektiv process för teamleveranser.

Läs mer om våra agila teamleveranser här.

 

 

Relaterade artiklar