Skip to content

Från vision till verklighet med agila team

Våra agila utvecklingsteam skräddarsys efter ert behov. Tillsammans tar vi beslut om vilken kompetens som krävs och hur många resurser ni har tillgodo. Antalet resurser kan enkelt justeras i takt med att era behov eller förutsättningar förändras.

Få tillgång till fler resurser – till samma kostnad

Oavsett hur många resurser ni har med i leveransen så består våra utvecklingsteam av långt fler än så. Det innebär att beroende på hur projektet är upplagt och vid eventuella sjukdagar eller ledighet så byts resurserna automatiskt ut mot en likvärdig kompetens. 

Man som hänger upp post-it lappar på väggen

Fördelar med agila teamleveranser

Agila teamleveranser är ett kraftfullt sätt att hjälpa företag nå sina mål och optimera sin digitala transformation. Det finns en mängd fördelar som inkluderar både snabbare leverans, bättre samordning, lägre kostnad och bättre kvalitet. Här är några av de främsta fördelarna:

Specialistkompetens

Med teamleveranser får du tillgång till fler kompletterande resurser och specialistkompetenser, vilket säkerställer att du får den bästa möjliga lösningen för ditt projekt. Leveransmodellen gör det även möjligt att förbättra och optimera arbetsprocesserna under projektets gång, vilket leder till en högre kvalitet och mindre behov av justeringar i efterhand.

Flexibilitet

Bättre utnyttjande av resurser på ett effektivt sätt med möjlighet till snabb upp- och nedtrappning. Du får tillgång till ett stort kompetensnätverk av resurser och samarbetspartners till ditt förfogande, för enkel anpassning av förändringar under projektets gång. Genom att arbeta tillsammans som ett team säkerställer teamleveransmodellen att alla delar av projektet håller hög kvalitet och att alla krav uppfylls för att säkerställa en framgångsrik leverans.

Kostnadseffektivitet

Teamleveranser är ofta mer kostnadseffektiva på flera sätt. Du får tillgång till samma kompetens och erfarenhet som du skulle få från enskilda IT-konsulter, men till en lägre kostnad med en förutsägbar budget till ett fast månadspris. Leveransmodellen minskar risken för ökade kostnader och gör det möjligt för företag att få en mer prisvärd lösning än vad de skulle få med en traditionell projektmodell.

Ökad produktivitet

Att anlita ett agilt utvecklingsteam möjliggör för en snabb inkörningsperiod samtidigt som kontinuiteten och produktiviteten i era egna team säkerställs. Våra team arbetar i korta sprintar och granskar löpande sitt arbete, en process som bidrar till att öka slutproduktens kvalitet och minska ledtiden för Time to Market (TTM). Teamleveranser underlättar samarbetet mellan verksamheten och IT samt möjliggör för en gemensam prioritering av förvaltning, support och utvecklingsärenden.

En proaktiv och hjälpande partner

 

För oss är det viktigt att vara en proaktiv och hjälpande partner. Det gör vi bäst genom att ha en tydlig bild över er vision och målsättning. Innan projektet startar tar vi därför fram en product roadmap som specificerar vad ni vill uppnå, för att sedan resonera oss fram prioriteringar och aktiviteter framåt.

Strategic-roadmap6

Lång erfarenhet av teamleveranser


twoday är en proaktiv IT-partner och har som mål att förenkla och förbättra våra kunders IT-miljö genom att utveckla stödjande och kundanpassade IT-lösningar. Våra 2 200 IT-konsulter inom Norden och Baltikum arbetar med en agil leveransmodell som skapar större kundnytta och ger ett bättre samarbete. 

Vi förser er med högpresterande agila utvecklingsteam med många års erfarenhet, som hjälpt en mängd olika kunder genom en väl beprövad och effektiv process för teamleveranser. Allt från att utveckla system för Kriminalvården och ansökningssystem för Sveriges forskarvärld till robotsystem för paketering av mediciner.

 

Apotek_Hjärtat_-_Logotyp.svg
rs_webb
image (3)

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.