Skip to content

Från vision till verklighet med agila teamleveranser

Edvard Oddfors arbetar som teknisk projektledare på twoday och har lång erfarenhet av teamleveranser. Vi satte oss ner med Edvard för att få större vetskap om hur teamleveranser går till rent praktiskt och vad som krävs för ett lyckat uppdrag.
Mar 23, 2023 9:11:05 AM Josefin Holmberg
Man som arbetar vid datorn

Vilka typer av projekt är vanligast vid en teamleverans?

– Våra kunder består av företag inom både offentlig och privat sektor, exempelvis en storskalig koncern till en kommun. Det vi levererar inom våra teamleveranser kan exempelvis vara systemförvaltning, dvs att vi hostar och tar hand om deras applikationer och miljöer. Andra uppdrag vi hjälper till med är nyutveckling av skräddarsydda lösningar.

Vad krävs för ett lyckat uppdrag?

– Innan uppdraget startar är det viktigt att fastställa scopet av projektet, dvs: vad vill kunden uppnå och vad förväntar de sig? En väl utförd kravspecifikation behövs därför innan vi utformar de ingående resurserna i projektteamet.

För att sedan lyckas med en kvalitativ leverans är det viktigt att se till att tidsplanen hålls, och att därför ta höjd för oförutsedda händelser vid tidsplanering. Noggrann planering av sprintrar och tasks behöver också sättas upp och att se till så rätt person får rätt task tilldelad till sig. Vid en teamleverans så är alltid rätt person på rätt plats för de olika delarna som behöver göras. Detta möjliggör att ett projekt alltid kan genomföras på en hög nivå.

Vilka typer av resurser ingår vanligtvis vid en teamleverans?

– De olika resurserna i teamen varierar och beror mycket på vilken typ av projekt det handlar om. I exempelvis större nyutvecklingsprojekt så består gruppen av:

  • En teknisk projektledare
  • Frontendutvecklare
  • Backendutvecklare
  • UX designer
  • Lead Architect/lead developer
  • Scrum master
  • Produktägare

Vilka utmaningar kan uppstå och hur löser ni dessa inom teamet?

– Vanliga utmaningar som kan uppstå under projektets gång är till exempel sjukdom, vabb, tekniska hinder eller andra problem. I projektets tidsplaneringen tar vi även hänsyn till eventuell upp- och nedskalning av resurserna i teamet vid sjukdom eller förändrade behov från kunden, så att leveransen inte blir lidande. 

tl-2

Nyttja fördelarna med agila teamleveranser

twoday är en proaktiv IT-partner och har som mål att förenkla och förbättra våra kunders IT-miljö genom att utveckla stödjande och kundanpassade IT-lösningar. 

Vi förser er med högpresterande agila utvecklingsteam med många års erfarenhet, som hjälpt en mängd olika kunder genom en väl beprövad och effektiv process för teamleveranser.

Läs mer om våra agila teamleveranser här.

 

 

Relaterade artiklar