Skip to content

Så kan AI förbättra affärsresultatet i organisationer  

Sedan Chat GPT lanserades i slutet av 2022 har vi kunnat se en stor intresseökning för AI. Idag kopplar många ihop just generativ AI med begreppet, men AI är större än så. Ett exempel där AI just nu är på stor frammarsch är som beslutsstöd för att förbättra affärsresultat i datadrivna organisationer. Läs mer i bloggen!
Mar 25, 2024 12:52:49 PM Susan Dymling
Data flödar ut från en dator

 

Sedan Chat GPT lanserades i slutet av 2022 har vi kunnat se en stor intresseökning för AI. Idag kopplar många ihop just generativ AI med begreppet, men AI är större än så. Ett exempel där AI just nu är på stor frammarsch är som beslutsstöd för att förbättra affärsresultat i datadrivna organisationer.  

 

AI reducerar det mänskliga arbetet med 98%

Kan en AI verkligen ta bättre beslut än en människa? Svaret är antagligen, än så länge, nej – men däremot kan människans förmåga att ta rätt beslut förbättras med hjälp av AI. 

Exempelvis kan man titta på hur AI idag används inom sjukvården, där tusentals röntgenbilder ska analyseras varje dag. Istället för att låta en läkare bedöma alla bilder kan detta nu istället göras av AI. Nej, en AI inte kan avgöra om patienten behöver läggas in eller inte – men den kan med hög säkerhet säga att varje röntgenbild antingen går in i en av tre kategorier:  

  1. bilden visar helt säkert tecken på sjukdom.
  2. bilden visar helt säkert inte tecken på sjukdom.
  3. det är oklart.

Endast den bedömningen reducerar det mänskliga arbetet med 98% samtidigt som felmarginalen minskar. Dessutom blir en AI aldrig trött, den ska aldrig hämta barnen på dagis och den behöver inte ha betalt för att arbeta övertid.  

Samma mekanik kan användas som beslutsstöd i organisationer som vill förbättra sitt affärsresultat.  

Hur kan AI användas som beslutsstöd för att förbättra affärsresultatet?  

Genom att förflytta kunskap från människa till teknik kan man öka sitt så kallade “corporate intelligence”. Inom beslutsfattning finns alltid en felmarginal och den kan AI minska. Genom att ge AI tillgång till företagets data går det snabbare och enklare att få fram överblickar och analyser som hade tagit mycket tid och möda av en mänsklig medarbetare.  

Ofta är det sådant som inte har skett som orsakar kostnader för företag, exempelvis varor som skickats ut men inte fakturerats, returer man mottagit men aldrig sålt och så vidare. Men hur analyserar man den typen av svinn som inte är känt? Där är AI överlägsen i att se mönster, att applicera mönster på mönster och att upptäcka sådant en människa inte kan se. 

AI är också oöverträffad på att se trender, vilket kan vara komplicerat för en människa. Vissa trender är symmetriska, andra går i säsong. Oavsett hur mönstret ser ut är AI bra på att plocka upp det som avviker. På det sättet kan man få tillgång till prediktioner om både “best case scenario” och “worst case scenario” – som fungerar utmärkt som beslutsstöd.  

Vilka utmaningar finns med att implementera AI och hur möter man dem?  

När man ska implementera AI är det viktigt att förstå vikten av att träna upp beslutsfattandet och att mata verktyget med högkvalitativ data. Om datan man samlat inte är komplett eller visar en korrekt bild över den totala verksamheten blir också de analyser som kommer ut vinklade. Det är därför viktigt att förstå att ett stort kvalitetsarbete ligger bakom en bra AI. 

En annan möjlig utmaning är GDPR. Hur skyddar ni den data som matas in i AI:n? Det är viktiga frågeställningar att ta med sig från start, för att kunna bygga en lösning som verkligen svarar mot de lagkrav som finns idag och i framtiden.  Så implementerar ni AI i er beslutsprocess 

Vi på twoday har stor erfarenhet av att bygga system för att göra organisationer datadrivna. Med vår AI Agent hjälper vi exempelvis organisationer, oavsett vilken branch de befinner sig i, att spara tid, pengar och en enorm mängd manuellt arbete samt att de kan erbjuda sina kunder en överlägsen service med hjälp av agenten. 

 Med twoday AI Agent blir företagsinformation omedelbart tillgänglig och arbetsbelastningen minskar för flera olika roller inom organisationen. Genom att automatisera manuella sysslor och optimera arbetsflöden, frigör twoday AI Agent tid och resurser som gynnar både anställda och arbetsgivare. 

Vår AI Agent kan integreras med vilken befintlig plattform som helst och följer GDPR samt andra dataskyddsförordningar till punkt och pricka. Tjänsten bidrar även till en förstklassig kundtjänst genom att snabbt och korrekt besvara kundförfrågningar. Dess gränssnitt tillåter koppling till olika system, vilket gör det smidigt att införliva i din befintliga infrastruktur. 

Med sin enkla implementering och flexibla egenskaper är twoday AI Agent en kostnadseffektiv lösning som kan hjälpa ditt företag att hålla sig konkurrenskraftigt utan behov av omfattande och kostsamma utvecklingsprojekt. Snabbt hitta specifik information i stora datamängder.  

Nedan lista vi några av alla fördelar med AI agenten: 

 

  • Automatisera rutinmässiga uppgifter och förbättra processerna.  
  • Underlätta för specialister att hantera komplexa arbetsuppgifter.  
  • Erbjud snabb och överlägsen kundservice i alla befintliga kanaler.  
  • Utbilda nya medarbetare och tillhandahålla riktlinjer och instruktioner. 
  • Skapa textinnehåll baserat på företagets egna material.  
  • Översätt information från ett språk till ett annat. 

 

Vill du veta mer om twodays AI Agent? 

Vill du bolla idéer kring AI Agenten?

 

Fyll i formuläret så hittar vi en tid som passar dig! 

Relaterade artiklar