Skip to content

Artiklar om Data management

Är TimeXtender en lösning på AI-utmaningar?

TimeXtender har en viktig roll i AI-utveckling. I det dynamiska landskapet för artificiell intelligens (AI) utgör datahantering och datakvalitet ryggraden för en framgångsrik AI-implementering. TimeXtender erbjuder en omfattande lösning för dessa utmaningar. Genom att effektivisera processen för dat...

Så kan AI förbättra affärsresultatet i organisationer  

Sedan Chat GPT lanserades i slutet av 2022 har vi kunnat se en stor intresseökning för AI. Idag kopplar många ihop just generativ AI med begreppet, men AI är större än så. Ett exempel där AI just nu är på stor frammarsch är som beslutsstöd för att förbättra affärsresultat i datadrivna organisationer...

twoday möter framtidens stjärnor på GADDEN🐝

Förra veckan deltog twoday på GADDEN, en av Nordens största arbetsmarknadsmässor. Det är en mötesplats där studenter får chansen att träffa en rad olika företag och organisationer, lyssna på intressanta föreläsningar och knyta viktiga och värdefulla kontakter inför sin framtida karriär. Målgruppen ä...

Vad är en PoC (Proof-of-concept)? 

">

Vad är en PoC (Proof-of-concept)? 

Som vi nämnde i vår tidigare artikel om Microsoft Fabric, kan vi erbjuda ett skräddarsytt Proof-of-Concept-projekt (PoC) med hjälp av din egen data innan du drar igång med ett data management-projekt. Men vad innebär egentligen en PoC? I den här bloggen ger vi svar på alla frågor du kan tänkas ha.

Är det dyrt och tidskrävande att bygga datalager?  

">

Är det dyrt och tidskrävande att bygga datalager?  

Svaret är faktiskt nej! Det finns en medärvd bild av att det krävs stora och kostsamma projekt när det kommer till att bygga datalager. Men den bilden stämmer inte längre! Idag kan du exempelvis bygga datalager utan att skriva kod och man ska kunna byta mellan olika verktyg och applikationer som anv...

Automatiserad customer onboarding leder till ökat kundförtroende

Automatiserad customer onboarding - ger ökat förtroende och bättre insikt i realtidsdata vilket gör att kundernas förtroende ökar för företagen. Syftet med automatiserad kundonboarding är att göra processen smidigare, snabbare och mer bekväm för både företaget och kunden. Läs hela artikeln här.

Dagens kunder vill ha insyn i sin egen energidata

Genom att implementera API:er kan energibolagen presentera personaliserad data i realtid och skapa en sömlös kundupplevelse som ökar tilliten. Läs mer om hur energibolag öka kundnöjdheten med hjälp av API:er.

3 orsaker till att automatisera sin customer onboarding

Genom att automatisera sin onboarding av nya kunder kan organisationer göra stora besparingar i både tid och pengar samtidigt som kundupplevelsen förhöjs. Det är en väl värd investering i både bättre och sämre tider. I denna artikel listar vi de främsta orsakerna varför man bör automatisera sin cust...

Tre viktigaste stegen när ni uppdaterar ert affärssystem

I det här blogginlägget kommer vi att gå igenom tre viktiga steg man bör ha med sig när ett affärssystem ska uppdateras, med fokus på vikten av datahantering. På twoday vill vi att företag ska bli framgångsrika, oavsett om de använder sitt första affärssystem eller migrerar till ett nytt. Läs mer!

Vad är Process Mining?

Vill du få kontroll över dina processer och få insikt i vad som fungerar eller inte? Process mining handlar om att förstå processer och få insikt i hur de faktiskt fungerar. Då skapas en viktig koppling mellan verksamhet och IT.