Skip to content

Skapa förutsättningar för att nå era mål

Världen förändras i en allt snabbare takt. Beslut tas kontinuerligt och målbilden är alltid klar, eller är den det?

Visionen är ofta en målbild som knappt är nåbar och tidshorisonten är väldigt lång. De finansiella nyckeltalen är ofta väldigt tydliga och mätbara, men fokuserar oftast på innevarande kalenderår.

Hur får man alla individer på företaget att gemensamt dra åt samma håll, att motiveras, engageras och själva förstå hur aktiviteter om de genomför hjälper företaget att nå sina mål, kortsiktiga som långsiktiga? 

Mann ser på mobilen sin og smiler

Bryt ner mål till konkreta handlingar

Sätt mål för hela organisationen och likrikta arbetet för att säkerställa effektiv måluppfyllnad.

Med ett system som tydligt visualiserar företagets övergripande mål, som utgår från företagets långsiktiga vision, och hur dessa bryts ned till respektive enhet och avdelning. I nästa steg bryts dessa ner till faktiska aktiviteter som ska genomföras för att nå det övergripande målet.

För att säkerställa att hela organisationen närmar sig det uppsatta målet skapas även mått där det är enkelt att se påverkan av respektive aktivitet.

Vår lösning inom målstyrning

INSIKT är ett komplett system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd och stödjer en löpande process hela vägen från att sätta mål och planera till analys och projekthantering.

Effektiv målstyrning ger er många fördelar

Inom målstyrning har varje medarbetare en viktig roll, då målstyrningsarbete handlar om att bryta ner organisationens gemensamma mål ner på individnivå i form av aktiviteter. Aktiviteterna i sin tur förtydligar vad respektive medarbetare behöver göra samt hur och varför.

Målstyrningsarbete som bygger på medarbetarens enskilda ansvar att aktivt verka i enlighet med gemensamt uppsatta mål gör det möjligt att involvera fler medarbetare i organisationen och sträva mot samma mål.

Sätt mål för hela organisationen och likrikta arbetet för att säkerställa effektiv måluppfyllnad.

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.