Skip to content

Våra lediga uppdrag

Här ser du våra senaste uppdrag. Klicka på knappen längre ner för att se alla våra lediga uppdrag.

Uppdrag
Stad
Department
Arbetstyp

Adda Inköpscentral AB

twoday tecknar ramavtal med Adda Inköpscentral AB, avseende IT-konsulttjänster i Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län. Samtliga kommuner, regioner, gemensamma nämnder och bolag (över 170 avropsberättigade parter) kan avropa från ramavtalet.

Adda har med sitt nya ramavtal, IT-konsulttjänster 2021 tagit fram ett flexibelt ramavtal där ett stort antal fördefinierade roller avropas, men det är möjligt för avropande enhet att lägga till nya roller inom de olika kompetensområdena. Avtalet är värt ca 100 mkr per år.

Tre kvinnor står utomhus och pratar
Patent- och registreringsverket
PRV-2

IT-konsulttjänster

Resurskonsulter och uppdragskonsulter, inom bl.a. Projekt- och förvaltningsledning, Systemutveckling, IT-säkerhet, Krav, Arkitektur, Test, UX/UI och Tillgänglighet.
 
Myndigheten för digital förvaltning
DIGG-2

Konsulttjänster 2023

Konsulttjänster inom de verksamhetsområden Digg:s uppdrag omfattar. Det kan vara enstaka behov av expertkompetens eller längre uppdrag av förvaltningskaraktär.
 
Universitet- och högskolerådet
UHR

IT-konsulter

IT-konsulttjänster inom Systemutveckling, Användbarhet och Ledning.
 
Tullverket
Tullverket

IT-konsulttjänster

Konsulttjänster inom Projektledning, Teamledning, Arkitektur, Krav, Test, Verksamhetsutveckling, Metodstöd, Systemutveckling, Användbarhet, Data science, Databas, Infrastruktur, Integration, Middleware m.fl. 
 
Region Uppsala
Region-uppsala

Webbkonsulttjänster

Konsulttjänster för utveckling, förvaltning och support av Region Uppsalas webbplatser.
 
Preem
Preem-2

IT-konsulttjänster

IT-konsulttjänster inom Ledning, Krav och test, Systemutveckling, Enterprise Architecture och Infrastruktur.
 
Bolagsverket
Bolagsverket-1

IT- och digitaliseringsuppdrag

Ramavtalet omfattar konsultuppdrag inom it och digitalisering samt uppdrag med större inslag av it eller digitalisering. Uppdragen kan gälla allt från en enstaka konsult till hela leveransteam.
 
Gävle kommun
Gävle-kommun-1

IT-konsulter

IT- konsulttjänster inom Applikation- och systemutveckling samt Systemförvaltning.
 
Region Stockholm
Region-sthlm-1

IT-konsulttjänster SLL1670

IT-konsulttjänster inom Systemutveckling och systemintegration.
Mälarenergi
Mälarenergi-2

IT-konsulttjänster 2020/49

IT-konsulttjänster inom Systemutveckling, Förvaltning, Infrastruktur och Tekniker.
 
Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet-2

IT-konsulttjänster

IT-konsulttjänster inom, Analys, Granskardatabasen, Portalen, ECM, Testledare, Testare, Supportansvarig, Supportmedarbetare, Business intelligence, Projektledare.

 

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.