Skip to content

Få tillgång till våra on demand webinar

 

Se även aktivitetskalender >>

Data & AI - så maximerar du affärsnyttan 2024

I detta webinar lyfter vi dagens teknikutveckling med AI i fokus. Vilka strategiska tekniker kommer vi att se framåt och vad kommer det att betyda för svenska företag?

twoday AI Agent – Din nya intelligenta superkollega

I detta webinar får du en unik inblick i AI-applikationen twoday AI Agent och hur det kan ge dig och ditt företag en kostnadseffektiv snabbstart inom AI. Vi visar exempel på hur AI kan effektivisera arbete och informationshantering i 3 olika roller: HR, kundtjänst och specialistroller.

Från komplexitet till tydlighet – så formar du en framtidssäkrad IT-strategi

I detta webinar diskuterar vi på vilket sätt en IT-strategi passar in i det moderna affärslandskapet, och hur man bör tänka vid framtagandet för att IT-strategin ska bli en hjälp i vardagen och underlätta vid beslutsfattandet.

Modern Work – AI och säkerhet i Microsoft 365

I detta webinar får du en gedigen introduktion till arbetssättet Modern Work samt produktsviten i Microsoft 365.

ChatGPT x twoday AI Agent

I detta webinar får du ta del av hur twoday AI Agent fungerar, och hur det kan ge dig och ditt företag en kostnadseffektiv snabbstart inom AI.