Skip to content

Business intelligence - ett samlingsbegrepp

Business Intelligence är ett samlingsbegrepp för användning av data i beslutsprocesser. Det handlar om att förvandla data till konkreta insikter som driver beslut. Detta görs genom beslutsstödsystem som samlar in och förvandlar stora datamängder för att sedan omvandla detta till meningsfull information.

Förr har Business Intelligence (BI) ofta varit synonymt med dåligt tillgängliga och statiska rapporter om restriktiva och gamla data i tabellformat. Så är det inte längre. Med moderna BI-lösningar får alla tillgång till informationen. De kan lita på att alla har samma underliggande data och kan snabbt vrida och vända på datat för att ska sig nya insikter.

Bra Business Intelligence är när alla användare av data presenteras med den information de vill ha i det format som passar deras roll eller deras föredragna sätt att ta emot information.

Vi får friheten att arbeta med olika presentationer av data när vi genom det centrala datalagret säkerställer att dataunderlaget är detsamma och definitionerna av nyckeltalen delas av alla.

kunder i samtal
twoday

Varför behöver du Business Intelligence?

I ett allt snabbare informationsklimat ställs stora krav på företag och organisationer som vill hålla takten med utvecklingen. Tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt har blivit ett krav för att kunna agera snabbt.

Enkelt sammanfattat handlar BI om att du ska ha tillgång till kritisk information för att kunna svara på de viktigaste frågorna i din organisation. Data från flera olika system omvandlas till värdefull information som sedan kan ligga till grund för dina beslut. Oavsett om det handlar om ekonomi-, marknad-, inköp-, produktion- eller säljavdelningen så samlar en effektiv BI-lösning information som förbättrar den beslutsfattande processen. Genom att samla all information på en plats, och hålla den uppdaterad, sparar du tid genom att slippa allt manuellt arbete.

I grunden finns givetvis teknik, moderna databaser och programvaror som är särskilt framtagna för att du ska kunna förstå och använda informationen på ett smidigt sätt. Allt för att du ska kunna fatta faktabaserade beslut.

Business Intelligence i praktiken

En BI-lösning kan se ut på många olika sätt. Du kanske är ute efter nyckeltal som uppdateras i realtid, kanske vill du fördjupa dig kring försäljningen på en ny marknad, eller kanske vill du själv vrida och vända på ekonomiska underlag för att identifiera mönster och trender.

Ett effektivt beslutsstödsystem grundar sig i vad som betyder något för din affär och som kommer ge dig strategiska fördelar. Det fokuserar på att uppfylla affärsmål och hjälper dig att utvinna din verksamhets fulla potential.

Fördelarna med Business Intelligence

Business intelligence ökar inte bara förståelsen för data i organisationen, utan gör den mer konkurrenskraftig i en värld där data har blivit en nödvändighet för att förstå trender och kundbehov.

En viktig faktor i modern business intelligence är "självbetjäning". Det ger dig möjlighet att hitta relationer i din data utan att ha tekniska kunskaper. Ett bra business intelligence-system bör möta detta behov för att öka förståelsen och uppmuntra en datadriven kultur. Utöver det får du även:

 • Snabbare och mer korrekta rapporter och analyser
 • Bättre beslut
 • Högre datakvalitet
 • Visualisering och grafik
 • Effektivare processer
 • Ökad säkerhet

Datadrivna beslut med Business Intelligence 

Business intelligence hjälper dig att fatta datadrivna beslut genom att ge tillgång till aktuell och historisk data inom ditt affärsområde. Analytiker kan lättare mäta prestanda och mäta affärsdata mot nyckeltal, samt leta efter marknadstrender för att öka försäljningen eller intäkterna.

Här är några sätt som business intelligence kan hjälpa företag att fatta smartare, datadrivna beslut:

 • Identifiera och öka vinsten
 • Analysera kundmönster
 • Jämför din data med dina konkurrenter
 • Spåra prestationer bakåt i tiden
 • Optimera driften
 • Förutse framgång
 • Se marknadstrender
 • Upptäcka problem längs vägen

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med beslutsstöd?

Jens Noring

Head of Sales
jens.noring@twoday.com
070-2566150