Skip to content
twoday

Jets valde twoday som leverantör av Business Intelligence

Kundprojekt: Jets AS

När Stig Kleive började som CIO på Jets hade det interna BI-projektet redan satts på prov. Vilken lösning de skulle välja var bestämt, men vem som skulle genomföra projektet var osäkert. Valet föll på twoday.

Vakumsystem från Jets

Det här är Jets™

Jets utvecklar, tillverkar och säljer vakuumtoaletter, vakuumsystem och behandlingsanläggningar. Allt började i den norska maritima miljön, vilket ytterligare skapade solida relationer med maritima företag över hela världen. Jets är idag ett globalt företag och säljer produkter i flera länder och marknadssegment med en exportandel på 80 %. Jets bidrar till att deras kunder sparar 20 miljoner liter vatten – dagligen.

twoday

– Kvalitet, stabilitet och tillgänglighet hos BI-konsulter har varit viktigt för oss efter implementeringsprocessen. Vi har inte kompetensen att själva utföra alla delar av en BI-lösning.

Stig Kleive, CIO på Jets AS

twoday

BI omvandlar stora mängder data som Jets kan tillämpa som kunskap

Efter processen med kartläggning, förprojekt och implementering har Jets nu ett antal rapporter som ger insikter i verksamheten som hjälper till att förbättra verksamheten. Bland rapporterna som twoday har bistått med finns försäljningsorder, kvalitetskostnader, redovisningsrapporter som samlar in data från flera affärssystem. På så sätt kan Jets mäta ett antal KPI:er över hela koncernen och hantera denna åtkomst till rapporterna.

En rapport som varit central för Jets att förverkliga är att mäta sin egen miljöprestanda för att kunna ta miljöansvar på allvar.

Jets utvecklar miljöeffektiv teknik för vakuum- och avfallshantering för att lösa sina kunders utmaningar över hela världen. För att minska miljöpåverkan har de satt upp mål för CO2-användning i samband med flygningar för personal samt mål för avfall och antal kilo CO2 som skickas med flyg i förhållande till intäkter.

Kleive medger att mätning av miljöprestanda kan vara utmanande eftersom rapporten måste hämta data från olika system och källor. Han preciserar att det är viktigt att arbeta hårt för att förstå fakta och vidta nödvändiga åtgärder och att detta är ett bra exempel på hur twoday har bidragit till att göra stora mängder data synliga och begripliga.

–  Här har expertis och hög kompetens varit avgörande för att få ihop våra system, så att vi kan uppnå bästa möjliga resultat i ETL-processen, och tillgängliggöra data i ett användarvänligt gränssnitt. Denna rapport har gjort det lättare för oss att förstå fakta och vidta nödvändiga åtgärder.

Vad är en ETL-process

ETL står för "extrahera, transformera, ladda". ETL gör det möjligt för företag att samla in data från flera källor och konsolidera den till en enda centraliserad plats. ETL gör det också möjligt för olika typer av data att fungera tillsammans. En typisk ETL-process samlar in och förbättrar olika typer av data och levererar sedan data till ett datalager som Azure.

BIld på en skärm som visar grafer från en ETL-process

BI ger insikter som skapar engagemang

Power BI har gett anställda lättillgänglig tillgång till rapporter och dashboards som visar organisationens prestation och framsteg. Enligt Kleive har det interna engagemanget gett medarbetarna en förståelse för företagets mål och strategier och BI bidrar även till engagemanget i arbetet för att nå gemensamma mål.

Jets har flera rapporter som ska utvecklas, och befintliga rapporter som ska vidareutvecklas. De vill ha mer fokus på kvalitetskostnader över datakällor för att skapa ännu mer medvetenhet i organisationen. Dessutom är Jets i implementeringsprocessen med att gå över till ett gemensamt affärssystem för koncernen, vilket kommer att leda till stora förändringar. Hur stort det här jobbet blir kan bara ett förprojekt svara på, säger Kleive, och enligt honom är det en fördel att Jets redan har etablerat en KPI.


På frågan om hur erfarenheten av twoday som Power BI-leverantör har varit, svarar Kleive avslutningsvis:

– Vi är nöjda med lösningen som twoday har levererat och vi får den uppmärksamhet och snabbhet vi behöver genom att konsulterna ställer upp när vi har ett behov. Hos twoday har vi en egen Key Account Manager som är mycket användbar i vår gemensamma planering.

twoday

Behöver du transformera rådata till meningsfull information?

twoday är Nordens ledande aktör inom Business Intelligence och avancerad analys. Har du frågor om BI eller är allmänt nyfiken, kontakta oss genom att fylla i formuläret så hittar vi en tid som passar dig!

Jens Noring

Head of Sales
jens.noring@twoday.com
Mobil 070-2566150