Skip to content

Vad ingår i tjänsten?

Med Microsoft 365 som tjänst från twoday får du tillgång till de populära produktivitetsapparna från Microsofts produktsvit med intelligenta molntjänster, kvalitativ IT-support från erfarna Microsoft-experter samt avancerade säkerhetslösningar för att skydda din verksamhet på bästa sätt. 

 • Applikationer 
  Håll dig uppdaterad, arbeta effektivt och samarbeta enklare med de senaste versionerna av Microsofts applikationer, baserat på Microsoft 365 Business Premium.

 • Support
  Få tillgång till en hängiven support och konsultativt stöd. Vid behov anordnar vi även skräddarsydda workshops inom Microsoft 365 och Modern Work, som hjälper dig nyttja plattformen och dess verktyg till sin fulla potential.
   
 • Säkerhet
  Skydda din verksamhet mot cyberhot med effektiva säkerhetslösningar i Microsoft 365. Hantera dina affärsdata och kontrollera åtkomsten till känslig information med säker lagring i molnet. 

 • AI
  Upplev fördelarna med AI-stöd inom både samarbetsverktyg och säkerhet för att effektivisera ert arbete och säkra er data.
ms
twoday

Varför Microsoft 365 som tjänst?

Microsoft har under de senaste åren accelererat sina tjänster och lansering av applikationer för att bli än mer relevanta för sina kunder. Som slutanvändare har det dock varit svårt att hinna med i utvecklingen och säkerställa att tjänsterna används på ett säkert och effektivt sätt. 

För att er organisation ska kunna ta del av den fulla potentialen av Microsoft 365, erbjuder vi Microsoft som en tjänst. Vi mäter och analyserar er organisations användning av plattformen och hur de olika delarna är konfigurerade. Mätningarna tillsammans med analyser från våra experter genererar rapporter, med enkla och tydliga mätvärden över hur din organisation presterar inom områdena säkerhet, produktivitet och efterlevnad. Du får även tillgång till konkreta åtgärdsförslag för hur ni kan utveckla er miljö.

Med utgångspunkt i mätvärden, analyser och konkreta åtgärdsplaner får du den struktur, expertis och strategisk rådgivning som du behöver för att hålla dig evergreen i plattformen. Du får även tydliga mätvärden där du kontinuerligt kan följa status och framsteg i arbetet.

 • Optimering av verktyg, processer och strukturer
 • Säkerställer att all säkerhet är up-to-date
 • Mäter och analyserar användning inom organisationen
 • Åtgärdsplaner och rådgivning

twoday som Microsoft-partner

Som partner stöttar vi våra kunders utveckling inom Microsoft 365, från att tillhandahålla licenser och bistå med användarsupport till att säkerställa att plattformen nyttjas på bästa sätt. Oavsett om det avser utveckling av smarta intranät, automatisering av arbetsprocesser eller ökad säkerhet genom automatiserade användargenomgångar. 

Kundengagemang och support

Vi strävar efter att bilda oss en djup förståelse för våra kunders verksamhet och behov, samt lägger stor vikt vid att stötta våra kunders utveckling och nyttjande av Microsofts tjänster för att maximera effektiviteten på bästa sätt.

Bred kunskap och expertis

Vi är en del av twoday Group med över 1000 experter inom Microsoft och har stor erfarenhet av att implementera tekniska lösningar för att säkerställa god säkerhet och intern kontroll. Från att bygga intranät i Sharepoint och kostnadsoptimering av Microsofts molntjänster till införande av Microsoft Dynamics. Med vår breda kompetens inom Microsoft är vi redo att tillmötesgå alla era behov.

Helheltsleverantör inom Microsoft

Med Microsoft som tjänst från twoday kan ni optimera användningen och möjligheterna av Microsoft 365. Vi är en pålitlig partner som hjälper våra kunder att nyttja Microsoft-plattformen till sin fulla potential. Från licenser och optimering av processer till analys, rådgivning och support.

Spara tid och förbättra produktiviteten med Microsoft 365

Det finns flertal tidsbesparingar som kan uppnås med hjälp av moderna arbetssätt och Microsoft 365-applikationer. Här är några exempel:

10%

Tidsbesparing

Genom effektivare samarbete och kommunikation inom verksamheten med hjälp av Microsoft Teams.

12.5%

Tidsbesparing

Genom att enklare och mer effektivt hitta dokument och information med hjälp av Microsoft SharePoint.

25%

Förbättrad produktivitet

Genom att automatisera uppgifter och processer med hjälp av Microsoft Teams och Power Automate.

Drift i molnet med Microsoft Azure

Microsoft Azure en mångsidig och kraftfull molnplattform som vuxit till att bli en av de mest populära och pålitliga molntjänstplattformarna som används av företag, organisationer och utvecklare över hela världen för att skapa, distribuera och hantera applikationer och tjänster i molnet. 

Genom drift i molnet med Microsoft Azure kan ni dra nytta av flexibilitet, skalbarhet och pålitlighet som molnet erbjuder, samtidigt som resurser och data hanteras och lagras på ett säkert sätt.

iStock-1544948765

Modern Work med Microsoft 365

Vill du effektivisera samarbete och öka säkerhet och produktivitet på din arbetsplats? 

Få insikt i hur ni enklare kan hantera och administrera Microsoft 365 för att nyttja applikationerna till sin fulla potential.

Vi analyserar era behov och utmaningar, och guidar er hur ni kan använda Microsoft 365 på bästa sätt för att enklare samarbeta, kommunicera och organisera ert arbete på ett smidigt och effektivt sätt. 

Modern-work-1-1-B

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller Microsoft 365 som tjänst, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.