Skip to content

Få tillgång till våra on demand webinar

 

Se även aktivitetskalender >>

Hur man effektivt hämtar data från olika källor utan att skriva kod

I detta on demand webinar visar vi Qlik Replicate och hur enkelt du kan hämta data i nästan realtid.

Data & AI - så maximerar du affärsnyttan 2024

I detta webinar lyfter vi dagens teknikutveckling med AI i fokus. Vilka strategiska tekniker kommer vi att se framåt och vad kommer det att betyda för svenska företag?

Bygg ett datalager - flexibelt och sömlöst!

Ett kostnadsfritt on demand webinar om hur du kan automatisera datalager med TimeXtender.

Introduktion i Qlik Sense

Detta webinar är en praktisk och uppgiftsbaserad introduktionskurs till Qlik Sense där vi tar upp det mest grundläggande.

Integrationer och möjligheter med iPaaS

Ett webinar där du lär dig om dataintegration, applikationsintegration och exponering som API:er.

Modern Work – AI och säkerhet i Microsoft 365

I detta webinar får du en gedigen introduktion till arbetssättet Modern Work samt produktsviten i Microsoft 365.

Microsoft Fabric på 15 minuter?

I detta mini-webinar ger Anne Holst-Dyrnes, senior lösningsarkitekt på twoday, dig en introduktion till Microsoft Fabric på 15 minuter.

Introduktion i Power BI

I det här webinaret får du en introduktion till hur du kan visualisera din data med Power BI.

Tänk om budgetprocessen inte var så komplicerad?

I detta webinar går vi igenom varför en budgetlösning är viktig i budgetprocessen och hur den kan leda till kostnadsbesparingar och större affärsnytta.

Hur moderniserar man sin dataplattform för molnet?

Ett kostnadsfritt webinar om framgångs- och motivationsfaktorer för en modern dataplattform.

ChatGPT x twoday AI Agent

I detta webinar får du ta del av hur twoday AI Agent fungerar, och hur det kan ge dig och ditt företag en kostnadseffektiv snabbstart inom AI.