Skip to content

Vad söker vi?

Vi söker företag, som precis som twoday, vill hjälpa stora och medelstora organisationer i sin digitala transformation.

De företag vi söker har en stark ledning, en väletablerad kultur med välmående och kompetenta medarbetare och solida ekonomiska resultat.

När vi förvärvar verksamheter strävar vi efter att bevara, utveckla och lära av det som gör organisationen stark, unik och välmående. Vi söker alltså entreprenörer som vill driva sin verksamhet vidare men som i vårt nätverk och ekosystem kan ta nästa kliv i sin utveckling.

Varför twoday?

I våra genomförda förvärv har vi sett en betydande tillväxt i företagen när de är med i vårt ekosystem. I många fall har vi även kunnat erbjuda bättre möjligheter för personalen att utvecklas genom nya karriärmöjligheter och utmaningar.

Hela 24 av 25 grundare som valt att vara med inom twoday har återintervesterat och fortsatt sina karriärer på twoday.

Som en del av vår satsning på att främja en kultur av samarbete och tillväxt, erbjuder vi alla anställda, oavsett roll, titel eller antal år inom twoday, ett attraktivt investeringsprogram. I koncernen har imponerande 40 % av alla medarbetare valt att investera i twoday.

96%

Av grundarna är kvar i twoday

40%

Av medarbetarna investerar i twoday

Förvärvsprocessen

Vi har lång erfarenhet av framgångsrika förvärv och erbjuder goda förutsättningar för en framgångsrik process. Det som är viktigt för oss är att vi har samsyn på värdegrund, kultur, marknaden och ambitioner. Utöver det ser vi att det är viktigt att processen kan genomföras med snabbhet och precision där vi tillsammans kan arbeta transparent under processen och förstås under det fortsatta arbetet. Nedan kan du ta del av hur vår förvärvsprocess går till, steg för steg.

1. Lära känna varandra

I denna fas fokuserar vi på att lära känna varandra. Har vi samsyn på kultur, kunder, framtiden osv. Utifrån det inleder vi diskussionerna kring synergier och uppsidor med att jobba tillsammans. Vi pratar även om hur förvärvsprocessen i detalj ser ut, värdering, affärsupplägg och vad nycklarna till framgång är. Allt sker förstås under Non-Disclosure Agreement (NDA).

2. Avsiktsförklaring (Letter of Intent)

Nästa steg är att vi tecknar en avsiktsförklaring (Letter of Intent) utifrån det vi kommit överens om. Här har båda parter alltid möjligheten att dra sig ur om det inte känns rätt. Vi på twoday har en historik att alltid fullfölja affären när vi kommit till denna fas.

3. Due Diligence (DD)

Vi genomför en Due Diligence som består av ett antal delar som vi genomför själva, med vår egen personal, som tex HR, Commercial, Legal och Tech. Utöver det tar vi in extern hjälp för att genomföra den finansiella delen av DDn. Parallellt som den mer formella delen av DDn så arbetar vi fram en kommunikationsplan, Go To Market-plan, plan för onboardningen osv. Vi arbetar även fram en plan för utrullningen av erbjudandet till alla anställda att bli aktieägare i twoday.

4. Slutförande av affären

Är allt under kontroll går vi in i slutförandet av affären där vi signerar våra färdiga avtal för Share Purchase Agreement (SPA) och Shareholders Agreement (SHA).

5. Onboarding

När affären är landad startar det roliga arbetet med onboardingen. Hur ska vi arbeta tillsammans? Hur kan vi dra nytta av varandra? Hur ska vi kommunicera med våra kunder om det nya?

Genomförda förvärv

"Vi ser i det nya varumärket twoday erfarna individer med en härlig entreprenöriell känsla, och vi känner igen oss i drivet vi ser hos vår nya partner. Vi ser många fina synergier i samarbetet, så som styrkan inom upphandling och det offentliga, som kompletterar Annevos driv inom privat sektor. Styrkan hos våra respektive medarbetare kommer skapa förändring för våra kunder med ett komplett erbjudande från prototyp till kommersiell produkt. Vi ser framför oss en ljus och spännande tid."

Elias Gustavsson, CEO på Annevo

Är du intresserad av att bli en del av twoday?

Gustaf-snöbohm-


Kontakta mig om du vill veta mer om våra tillväxtplaner eller om du vill ta en förutsättningslös dialog kring förvärv.

Gustaf Snöbohm

Growth Manager

gustaf.snobohm@twoday.com