Skip to content

Cicerons lösningar för

digital beslutsarena

Våra kunder består av kommuner, myndigheter,
kommunala bolag och regioner

Integration med Troman

Med vår integration mellan Troman och Ciceron slipper du dubbelregistrera information eller användare. Uppdatera ert register i Troman och erhåll automatiskt ett uppdaterat register i Ciceron. Det säkerställer då att du att du på ett mycket effektivt sätt alltid har rätt information om de förtroendevalda i Ciceron.

Systemet Troman, med funktionalitet för förtroendemannahantering, är idag väl etablerat bland Sveriges kommuner. twoday och Troman har många gemensamma kunder och systemens funktionalitet kompletterar varandra och stämmer väl överens med kommunerna behov. Därför har twoday valt att fördjupa sitt samarbete med företaget och systemet Troman.

800x800-5107-3
800x800-5458

Integration med EDP Vision Bygg & Miljö

Idag används EDP Vision Bygg och Miljö av ett stort antal svenska kommuner. Systemet ger experfunktionalitet vid handläggning av ärenden om x, y, z.

När Vision integreras med Ciceron lämnar Vision över de beslutsunderlag som tagits fram vid handläggning för att Ciceron ska kunna administrera det digitala mötet för kommunens förtroendevalda på samma sätt även fast handläggningen skett i olika system.

Ärendet kan registreras i såväl Ciceron såsom Vision och blir sedan tillgängligt i det andra systemet utifrån ett regelstyrt sätt. Det är sedan mycket troligt att själva handläggningen sker i Vision för att sedan tillgängliggöras i Ciceron för nämndadministration och publicering till förtroendevalda.  

 

 

Så fungerar integrationen

Ciceron använder uppgifterna från Vision för att säkerställa att beslutsunderlag för ärenden som handlar om x, y och x tillgängliggörs på samma sätt till rätt förtroendevald, även fast informationen producerats i annat system.
I vissa fall används även Ciceron för att säkerställa att Visions ärenden och handlingar publiceras på ett enhetligt sätt eller för att överföra informationen till e-arkiv.

Om behov finns kan även beslut som registrerats i Ciceron återföras till Vision, så att användaren i Vision enkelt kan expediera beslutet.

Visselblåsartjänst

Med Ciceron Visselblåsartjänst får organisationer en säker rapporteringskanal.

Från och med den 17:e december 2021 finns en ny visselblåsarlag som innebär att vissa organisationer måste ha en visselblåsarfunktion. Lagen gäller främst alla offentliga verksamheter och privata företag med anställda över 50 personer.

Cicerons visselblåsartjänst är en lösning som kombinerar Ciceronkomponenter som du som Ciceronanvändare redan har träffat på. Lösningen består av en e-tjänst som din verksamhet enkelt kan anpassa i färg, form och text.

E-tjänsten ger användaren möjlighet att anmäla sitt ärende helt anonymt eller med information om vem personen är. Oberoende av hur anmälan genomförs, så kan komplettering i ärendet ske eftersom anmälaren får en kvittens som gör att anmälaren kan ta kontakt igen för att komplettera sitt ärende. 

Automatisk bevakning och kommunikation via kompletterande e-tjänst, Mina sidor eller Mina meddelanden gör att din verksamhet på ett enkelt sätt kan uppfylla lagen om visselblåsning.

 

 

800x800-5971

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.