Skip to content

En e-tjänst för varje behov

Den som söker kontakt med en kommun eller en myndighet vill kunna göra det när som helst på dygnet, och lika gärna från mobilen eller surfplattan som från datorn. Det kan handla om en anmälan eller ansökan, ett förslag eller en förfrågan, en beställning eller ett yttrande.

twoday e-tjänsteplattform innehåller en mängd e-tjänster som du kan välja bland och förädla så de passar din kommuns eller din myndighets behov.

twoday e-tjänsteplattform är byggd för samarbete. Ju fler e-tjänster våra kunder bygger desto fler e-tjänster blir tillgängliga i vårt mallbibliotek. 

Integrerade och responsiva e-tjänster

Ciceron E-tjänsteplattform ger er möjlighet att planera, bygga och lansera e-tjänster som skapar nytta både för er egen verksamhet och för era medborgare.

E-tjänsterna kan integreras med både verksamhetssystem och olika typer av register. Det gör att ni får ett automatiserat flöde som ökar både kundnytta och effektivitet.

Våra e-tjänster är responsiva vilket betyder att de anpassar sig efter den enhet som medborgaren använder. Tack vare det är era e-tjänster tillgängliga och användbara var medborgaren än befinner sig. 

Ciceron Form Designer

Ciceron Form Designer är ett verktyg som du kan använda för att skapa din verksamhets egna e-tjänster. Du kan antingen skapa helt egna eller utgå från en e-tjänst som någon av twodays kunder redan har producerat.

E-tjänsterna anpassar sig automatiskt till om användaren har en PC eller en telefon.

Paketerade e-tjänster från Ciceron

800x800-8275

E-socialtjänst

twodays E-Socialtjänst är en säker, effektiv och elektronisk kommunikationslösning för användning inom socialjouren.
 
En socialjour tar hand om akuta ärenden inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg som inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare under kontorstid.
800x800-8089 (1)

Ersättning till förtroendevalda

Med hjälp av twodays e-tjänst får den förtroendevalde en smidig process där risken för fel minimeras.
 
Tack vare inloggning med e-legitimation kan både den förtroendevalde och verksamheten vara säkra på att inlämnade uppgifter gäller för rätt person.
800x800-8247

Mina meddelanden

Med e-tjänsten Mina Meddelanden kan medborgare snabbt och enkelt ta emot meddelanden från er myndighet.
 
Vi har en färdig integration med våra system, både e-tjänster och dokument- och ärendehantering. Man kan även koppla på flödet från andra verksamhetssystem.

Våra kunder består av kommuner, myndigheter,
kommunala bolag och regioner

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.