Skip to content

Sveriges säkraste e-arkiv

Ciceron e-arkiv är en flexibel arkivlösning som arkiverar er information på ett kvalitetssäkert sätt. Systemet hanterar alla typer av filformat och informationsmängder i ett säkert e-arkiv enligt den internationella OAIS-modellen. Systemet följer Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer, men det går även att använda egna scheman vid behov.

Ciceron e-arkiv kan användas som mellan- eller slutarkiv. twoday kan leverera systemet både som tjänst och som lokal installation. Med hjälp av vår integrationsmotor kan effektiva integrationer med verksamhetssystem aktiveras för att säkerställa ett kontinuerligt flöde av information till arkivet.

Två personer skrattar

Tilläggstjänster för Ciceron E-arkiv

Här kan du få mer information och prisuppgifter om tilläggstjänsterna Insynsportalen, Ompaketeringsmoduler och Prenumeration av verksamhetskonsult.

Kvalitetssäkert

Kvalitetssäkra arkivprocessen genom att göra den mindre sårbar och mer hållbar samt säkerställer att ni följer lagar och förordningar.

Kostnadseffektivt

Enkel sökfunktion gör den arkiverade informationen lättillgänglig och effektiviserar arbetsprocesser. 

Säkert

Genom automatisk konvertering av kontorsdokument till arkivbeständiga format förhindrar Ciceron e-arkiv oavsiktlig informationsförlust.

Våra kunder består av kommuner, myndigheter, kommunala bolag och regioner

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.