Skip to content

Våra lösningar för E-legitimation

800x800-8829

BankID

BankID erbjuder både identifiering och signering via fil/kort samt Mobilt BankID för telefoner. BankID har idag 8 miljoner användare i Sverige och används 17 miljoner gånger per dygn.
800x800-7555

Federationstjänst

Legitimeringstjänst och anvisningstjänst som kan användas i Sweden connect, Skolfederation eller som fristående identitetsfederation.

Federationstjänsten ger säker åtkomst till era verksamhetskritiska system där twoday hjälper er att hantera alla utgivare av e-legitimationer. Ni väljer själv vilka LOA-nivåer som skall användas för respektive e-tjänst.

800x800-9775

Svenska Pass

Svenska Pass är den säkraste e-legitimationen i Sverige som kan användas för organisationer som har mycket höga säkerhetskrav.

En smartcard lösning som kan förvaras i plånboken tillsammans med betalkort för att minska risken att id-handlingen kommer på villovägar.

800x800-5404

Freja eID

Säker identifiering och signering med din Iphone eller Android telefon.

Freja eID är en statligt godkänd mobil e-legitimation för medborgare, personal och kunder för säker åtkomst till e-tjänster. Användaren installerar den på sin mobiltelefon för att säkert ansluta till olika e-tjänster och göra elektroniska underskrifter.

800x800-7089

eIDAS

Säker identifiering för utländska medborgare.

Alla offentliga verksamheter som erbjuder e-tjänster till medborgare skall även erbjuda e-legitimering till eu medborgare enligt eIDAS-förordningen. Med twodays legitimeringstjänst som är ansluten Sweden Connect blir det enkelt för både befintliga och nya kunder att uppfylla lagkravet.

Våra kunder består av kommuner, myndigheter,
kommunala bolag och regioner

Våra lösningar för E-underskrift

800x800-9314-1

Ciceron Underskriftstjänst

Fristående underskriftstjänst för indirekt signering enligt DIGGs normativa specifikation.

Genom att ansluta din organisations e-tjänster till Ciceron underskriftstjänst kan användarna skriva under dokument elektroniskt.

Underskrifterna uppfyller kraven för så kallad avancerad elektronisk underskrift enligt EU-förordningen eIDAS. Ni väljer själva vilken LOA-nivå som skall användas för respektive handling.

800x800-8897

Sendsign

Att hantera handlingar som kräver underskrift  är en administrativ process som innefattar utskrift till papper, kuvertering, frankering och inskanning för alla parter som skall signera.

Med hjälp av twodays molntjänst för signering kan ni enkelt ladda upp handlingen som skall undertecknas och sedan göra ett utskick via e-post till berörda parter som ska signera. När respektive part har signerat handlingen kan även dokumenten arkiveras automatiskt i ett e-arkiv för långtidsförvaring. 

800x800-5780

Validate

Kan man lita på en digital signatur och hur säkerställer man att den inte förvanskas eller försvinner?

Genom att validera det signerade dokumentet kan du identifiera signatärerna och dokumentets äkthet på ett säkert sätt.

andreas-blom

Lär känna vår produktägare - Andreas Blom

Jag heter Andreas Blom och har rollen som produktägare för Ciceron Säkerhet. Jag tycker att rollen är väldigt spännande då man verkligen är en spindel i nätet och får arbeta med många olika typer av frågor.

Som produktägare är man ansvarig för produktens utveckling och prioriterar vad utvecklingsteamen skall fokusera på både på kort och lång sikt. För att få den insikten är det väldigt viktigt att arbeta när kunder och slutanvändare men också följa med i trender och omvärldsbevaka det som sker både inom teknikområdet såväl som ändringar av lagar och regler.

Om du har några frågor kan du fylla i vårt kontaktformulär nedan eller ta kontakt med mig direkt via e-mail: andreas.blom@twoday.com

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.