Skip to content

Molnmigrering 

Molnet förändrar i grunden hur företag skaffar, använder och säkrar teknologi samt hur företag arbetar. Molnet erbjuder fantastiska möjligheter att växa, skala och utveckla en organisation. Men möjligheterna kan snabbt förvandlas till kostsamma hot om migreringen inte hanteras noggrant och skickligt. Planering och bedömning ligger till grund för alla framgångsrika molnmigreringsprojekt.

Cloud-Migration-4-3-A

Smidig molnmigrering för operationell excellens

Vår lösning kretsar kring ett strategiskt tillvägagångssätt för molnmigrering. Kontinuerlig bedömning vägleder beslut och säkerställer att migreringen förblir i linje med affärsmålen. Framgång i molnmigrering ligger inte bara i att övervinna tekniska hinder utan också i att förstå affärsmål, arbetsbelastningsestimat och komplexiteten i roller, ansvarsområden och åtkomstkrav.

Att forma din migrationsresa innebär att adressera nyckelfrågor inom affär, utveckla en migreringsbacklog och prioritera uppgifter baserat på affärsbehov. Det handlar om att bryta ner migreringsprocessen i hanterbara enheter, justera uppgifter och säkerställa en kontrollerad takt för att förhindra konfigurationsproblem. Med vår vägledning, anpassad efter din infrastruktur och affärsbehov, hjälper vi dig att navigera molnmigrationsresan steg för steg och säkerställer en smidig övergång som är i linje med dina unika mål och utmaningar.

Cloud-Migration-1-1-B

Utforska relaterade tjänster

Molntjänster

Genom våra molntjänster levererar vi kostnadseffektiva och flexibla lösningar till våra kunder, med utgångspunkt i vår omfattande expertis inom Microsoft Azure och AWS. Molnteknologi är kärnan i twoday, och erbjuder ökad tillgänglighet och minskad komplexitet för företag. Säkerhet, arbetsflöde och skalbarhet är avgörande för kärnsystem inom företaget, och vi säkerställer kostnadseffektiv och flexibel leverans av lösningar.

Cloud-Services-1-1-A

Software engineering

Våra erfarna programvaruingenjörer arbetar tillsammans med klienter och skapar skräddarsydda lösningar som inte bara uppfyller dina unika behov utan också höjer värdet på ditt företag. Med fokus på modernisering och säkerhet ser vi till att dina lösningar förblir banbrytande och stödjer utvecklande krav.

Förutom våra kärntjänster erbjuder vi omfattande konsulttjänster för att vägleda företag i att fatta välgrundade teknikbeslut.

Software-Engineering-16-9-A
twoday

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?