Skip to content

Artiklar om GovTech

Hur AI kan bli den nya kollegan i offentlig sektor

Det har länge varit en diskussion om AI och dess påverkan på samhället. Kommer det att ersätta jobb? Är det ett avgörande steg i teknologins framtid? Kommer maskiner ta över världen? Den sistnämnda är kanske långt borta, men det är dags att se på AI som ett komplement till de mänskliga styrkorna och...

Digitala nationella proven: Vad skolor och kommuner behöver veta

År 2024 tar det svenska skolsystemet ett stort steg mot ett mer digitaliserat arbetssätt. Ett aktuellt projekt är övergången till digitala nationella proven som är ett initiativ uppbackat av Skolverket. Målet är att gradvis implementera digitala prov i Sveriges skolor, med start 2024.

Framtidens Stockholm:
Hållbara e-tjänster för en förvaltning i framkant

Stockholms stads olika förvaltningar spelar en central roll i att erbjuda effektiv samhällsservice till invånarna. Genom att utveckla e-tjänster som är förvaltningsbara, kostnadseffektiva och framtidssäkra bidrar vi till att skapa samhällsnytta för förvaltningarna inom Stockholms stad och dess medbo...

Vad behöver kommuner veta om Freja OrganisationsID?

Mängder av kommuner och myndigheter har ett stort behov av att särskilja privat ID och tjänstelegitimation. Freja organisationsID är en säker och användarvänlig identifieringslösning som effektiviserar administrationen på ett smidigt och digitalt sätt.

Ersättning till förtroendevalda – därför bör kommuner digitalisera

I tre fjärdedelar av Sveriges kommuner tar man till papper och penna för att registrera kommunpolitikernas ansökningar om ersättning. Endast 16 kommuner har en helt digital lösning. Det framkommer i en rundfrågning genomförd av twoday.

Vad är federationstjänst?

En federationstjänst ger stöd för säker inloggning och underskrift genom att hantera de kontroller som utförs av olika aktörer då en identifiering eller autentisering görs.

Vad är eIDAS?

Begreppet eIDAS är en förkortning för EU-förordningen eIDAS ((EU) nr 910/2014). I den förordningen står det att från och med 29 september 2018 är det obligatoriskt för alla offentliga e-tjänster att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer.

E-tjänst i Sigtuna underlättar orosanmälan

SVT:s Lokala Nyheter Stockholm berättar att Sigtuna kommun har infört ett nytt sätt att göra orosanmälningar på – via en e-tjänst. E-tjänsten har kommunen själv byggt med twodays verktyg Ciceron Form Designer.

Systemintegration är nyckeln till digitalisering

Såväl inom näringslivet som inom offentlig sektor pågår en ständig jakt på effektivisering. Man letar efter smartare lösningar, putsar på processer, försöker få ut det mesta av tid och resurser. I denna strävan ingår att öka digitaliseringen, att använda digitaliseringen som en möjliggörare.

Hur fyller vi vårt e-arkiv?

De senaste fem åren har cirka hälften av Sveriges kommuner upphandlat e-arkiv till sina verksamheter. Det är en positiv utveckling som till stor del har möjliggjorts av Riksarkivet och SKR Kommentus Inköpscentrals tydliga inriktning mot gemensamma standarder och ramavtal.