Skip to content

Folkspel

Effektiv prognossimulering med Bizview

Om kunden

Folkspel är en ideell organisation med ett enda syfte - att dra in pengar till Sveriges föreningsliv. Med produkterna BingoLotto, Sverigelotten och BingoLottos Julkalender har Folkspel sedan starten 1991 genererat över 17 miljarder kronor till Sveriges föreningar inom de 72 riksorganisationer som är medlemmar.

Folkspel effektiviserade sina affärsplaner med Bizview genom mer effektiv och korrekt affärs- och prognossimulering i ett och samma verktyg.

Folkspel_vud_topbanner

Från Excel och fristående budgetsystem till Bizview

I våras deltog  Johan Lindqvist, då vice vd och försäljningschef på Folkspel, på vårt event Beyond Budgeting - agil ekonomistyrning i praktiken. Där tog han oss igenom Folkspels färdplan för nå sina mål och för att kunna jobba mer agilt med rullande prognoser och dynamiska processer. Det gick från att jobba med långsiktiga affärsplaner i Excel i kombination med fristående traditionella budgetsystem till att implementera Bizview. En mer effektiv och korrekt affärs- och prognossimulering i ett och samma verktyg. 

Kravställning & behovsanalys

Folkspel har flera olika produkter och några av de mest kända är BingoLotto och Sverigelotten. Produkterna säljs i olika kanaler såsom via butiker, online, via klubbarna, och via prenumerationer. Balansen mellan de olika kanalerna är väldigt viktigt för Folkspel för att nå sina mål.

Tidigare hade Folkspel ett visionärt tänk men var inte tillräckligt konkreta för att kuna arbeta långsiktigt med sina affärsplaner. De hade varken simulerat rätt eller satt en action plan. De behövde skapa en mer strukturerad budgetplan där olika mål ska kunna nås genom konkreta aktiviteter. Men på sättet de jobbade med sin budget så var det svårt att uppnå.

Utmaningen

Folkspel gjorde sin budget i ett system och jobbade med Excel vid sidan om innan de implementerade Bizview. Detta tillvägagångssätt lirade inte riktigt med varandra på de sättet de önskade och det var då Folkspel kontaktade twoday som hjälpte till med att implementera budget- och prognosverktyget Bizview. Folkspel ville komma bort från att ha Excel som en stand alone-lösning som inte funkade i det tidigare budgetsystemet. Idag jobbar de enbart i Bizview och lägger all sin budget där, även ner på kontonivå, kostnadsställenivå och avdelningsnivå. 

Resultatet

Idag arbetar Folkspel agilt och styrkan ligger i enkelheten som Bizview erbjuder. De kan titta på utfallen från tidigare prognoser och simuleringar och enkelt göra ändringar i realtid som de önskar. Med Bizview får Folkspel enkelt åtkomst till nyckeltal och andra viktiga siffror och kan effektivt visualisera deras mål och resultat i en webbläsare och dela med andra i organisationen. Med Bizview får man helheten men också detaljerna. 

Från ett visionärt tänk, till strukturerat arbete och långsiktig noggrann simulering.

Johan Lindqvist, tidigare vice vd/försäljningschef på ideella Folkspel

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.